Jaktnyheter

Totalstopp i efterfrågan på vildsvinskött – ”regeringen måste agera”

Problemen med försäljning av vildsvinskött fortsätter. Foto: Gettyimages
Flera uppsamlingsplatser för vildsvin tvingas stänga fram till 16 augusti då frysarna hos leverantörerna uppges vara "proppfulla". Det skriver tidningen Smålänningen.
Att inte kunna samla upp vilt under kommande sommarmånader kommer att bli ett nationellt-, regionalt,- och lokalt problem. Det säger kommunalrådet, lantbrukaren och viltuppsamlaren Lars-Ove Johansson (C), till tidningen Smålänningen. – Det här kommer att få förödande konsekvenser framöver. Det råder ett totalt tvärstopp. Efterfrågan av vildsvinskött är mycket liten – frysarna hos leverantörer är proppfulla. Maria Arnholm, landshövding i Kronoberg län, bekräftar problemet. – Vi vet inte riktigt hur vi ska tackla det här. Det är ett överskott på vildsvinskött och det importeras jättemycket från andra länder. 2017 importerades det 2.200 ton, säger hon till tidningen Smålänningen.

Sälja kött privat

I december kom Livsmedelsverkets slutrapport om förenklingar i försäljning av vildsvinskött. I korthet föreslår Livsmedelsverket lättnader och lagförändringar som medför att privatpersoner kan sälja ett antal vildsvin direkt till sin lokala matbutik eller direkt till slutkonsument varje år. Flera krav ställs på jägaren men förslaget innebär ändå betydligt större möjligheter än idag. Dessutom föreslås också att trikin- och cesiumprover ska subventioneras, något som mottagits positivt av jägarkåren. Landsbygdsminister Jennie Nilsson hoppas att regeringen kan fatta beslut inom kort. – Vi håller i skrivande stund på att bereda ett vildsvinspaket. Givetvis ingår Livsmedelsverkets rapport som ett underlag för det. Vildsvinspaketet är en del av den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin som regeringen fattade beslut om i december. Jag förväntar mig ett beslut i frågan under våren, säger hon till Jaktjournalen. – Nu ska vi försöka få regeringen att tidigarelägga något av det här. Det kan vara ett sätt att få bukt på problemet. Det här skulle göra det lite lönsammare för jägarna. Och med en statlig ersättning för trikinprover får man statistik på exakt hur många grisar som skjuts i Sverige. Men än en gång, det här hjälper inte i läget som vi är i just nu, säger Lars-Ove Johansson (C), till tidningen Smålänningen.