Skott mot björn och älg

augusti.jpgDödande skott, snabba och säkra skott. Behövs det grova kalibrar? Grunden för bra skytte vid jakt är att veta sin egen begränsning. Och mot skott på björn ett måste!

Största marginalen för att få ett dödande skott är när kulan sätts i ”femettan”, ett centralt lungskott från sidan. Ett skottläge som alltid bör eftersträvas. Ett skott genom lungor, hjärta eller de stora kroppspulsådrorna gör att blodet töms i kroppshålorna och djurets hjärna drabbas av syrebrist. Djuret faller inom ett par till cirka 20 sekunder. Under 20 sekunder kan dock det påskjutna djuret hinna en hel del, fly eller kanske anfalla.
En kraftigare kaliber och tyngre kula kan ha en snabbare effekt än en vekare. Hur långt djuret går innan det faller beror, förutom på skottets effekt, också på om djuret till exempel var ostört eller skrämt vid skottögonblicket. Det finns en rad faktorer som kan inverka på flyktsträckans eller anfallets längd.

100-200 meter
I praktiken är hur som helst djuret dött med ett hjärt-lungskott, oavsett vilken kaliber som använts. Med en vek kaliber som 6,5×55 eller 308 Win är det inte ovanligt att djuret kan gå 100-200 meter innan det faller. Vid älgjakt har det väl ingen större betydelse, men vid jakt på farligt vilt, som kanske hellre går till anfall än flyr, då kan det hinna hända mycket på några sekunder. Det kan då vara befogat att på nära håll under 40 meter välja ett annat träffläge än ett rent lungskott.

Knall och fall
Skott genom hjärna eller halskotpelare gör att djuret dör och faller direkt. Träff i bröst- och ryggkotpelare gör att djuret faller direkt, men fångskott behövs i regel. Vid dessa träffar spelar kalibern ingen roll, effekten är likadan, knall och fall.
En tung kula från en grovkaliberstudsare går igenom kraftiga muskler och grova överarmsben även vid sneda motskott. Skott som bör undvikas med de vekaste kalibrarna, om de går igenom så brukar effekten vara kraftigt nedsatt. Blir man tvungen att skjuta ur andra vinklar än rena sidoskott för att till exempel avsluta eller vid eftersök, behöver man inte vara så noggrann med en magnumstudsare. En kula från en 6,5 eller .308 W bör man då skjuta med större precision och veta var man sätter kulan för att undvika grova ben.
Med en grov kaliber kan bogleden krossas även på en kraftig björn. Ett sådant skott gör att djuret blir kvar på platsen och ett andra skott genom halskotpelaren kan sätta punkt.

Eftersök och kaliber
Vid eftersök underlättas detta om djuret är skjutet med en kaliber på åtta mm, eller grövre om det inte blivit genomskott. Vid en mindre diameter på ingångshålet går älghuden relativt snabbt ihop över hålet och det yttre blodflödet avstannar.
Använder man en vek kaliber måste kulan sättas mer exakt än med en grövre kaliber. Än viktigare är det att vid andra skott än rena sidoskott veta hur djuret ser ut under pälsen. Med detta inte sagt att inte en jägare med ett magnumvapen ska veta var han eller hon sätter kulan, det är naturligtvis lika viktigt.
Känn din egen förmåga
Kunskap om djurets anatomi och skjutskicklighet är viktig i all jakt. Ju bättre man känner till hur de vitala delarna sitter i djuret och hur de kan nås av kulan ur olika vinklar, desto effektivare skott. Avstånd till viltet och viltets hastighet är också faktorer som spelar in på hur väl man kan placera kulan och vilken träffpunkt man bör välja.
Nöj dig inte med att bara träningsskjuta på älgbanan. Skjut på olika avstånd, korta och långa håll, med olika skjutställningar och med stöd, samt på mål i olika hastigheter.
Träna mycket, dels för att bli en bättre skytt men också för att veta din egen begränsning. När du känner din egen förmåga vet du också när, hur och var, samt på vilka avstånd du kan skjuta på ett djur med lyckat resultat. Det finns inga fasta regler för sådant, det är upp till varje jägares omdöme.

Vek eller grov kaliber
När det gäller kaliber, så använd en kaliber du tror på själv och som du skjuter bra med. Diskussionerna om vilken kaliber som är bäst kommer alltid att finnas. Det är väl heller aldrig fel att prova något nytt, men det viktigaste är ändå den som håller i skaftet.
Står du i begrepp att köpa din första älgstudsare är en .30-06 ett bra val eller varför inte en begagnad 8×57 JS.
Vad använde då till exempel en av Sveriges mest erfarna jägare, nu framlidne Jan Åkerman, för vapen.
– Hemmavid använder jag 6,5×55, smålänning som jag är, och när jag jagar på andra ställen 7 mm Remington Magnum, sade han. På den tiden jag jagade mycket i Östafrika var min favoritkaliber där . 375 Holland & Holland Magnum. En kaliber som engelsmännen skämtsamt kallade ”mediumkalibrarnas drottning”.

Dåliga skott
Det gäller att aldrig säga aldrig när det gäller att råka ut för ett dåligt skott eller rent av en plakat bom. Det händer alla förr eller senare. Att då tskylla på kalibern och byta upp sig till en grövre är i regel ingen lösning.
Oavsett kaliber är ett dåligt skott är alltid ett dåligt skott. Onekligen finns det dock en större marginal med en grovkaliberstudsare. Använd med omdöme duger ändå 6,5:an och .308:an gott för våra storvilt som älg och björn. Den älg eller björn är ännu inte född, som stoppar för en välriktad kula från en 6,5×55.
Text och foto:Jan Domarhed
Jaktjournalen Augusti 2002

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Annonser