Jaktnyheter

Ljusning i vildsvinsfrågan – lättnader på regler föreslås

Går förslaget igenom kommer vildsvinsjägare kunna sälja vidare kött direkt till slutkonsumenter. Arkivfoto: Per Jonson
Jägare ska kunna sälja vidare vildsvinskött rätt till konsument och trikin- och cesiumprovtagning subventioner. Det är några av de förslag Livsmedelsverket nu skickat ut på remiss.
Livsmedelsverket har i samverkan med berörda parter sett över hanteringen av vildsvinskött från skog till bord. Målet är att mer svenskt vildsvinskött ska nå marknaden och därigenom bidra till en vildsvinsstam i balans – utan att äventyra livsmedelssäkerheten, skriver de i ett pressmeddelande. – Det finns ingen universallösning. Det är en kedja med många aktörer som kräver flera olika åtgärder och en ökad samverkan för att vi tillsammans nå målet, säger Arja Helena Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket. Framöver föreslås specialutbildade jägare, efter att själva provtagit för trikiner, kunna sälja en begränsad mängd vildsvinskött direkt till konsument. Därtill föreslås en ny typ av företag som ska kunna ta emot och hantera vildsvin. Det blir ett komplement till de vilthanteringsanläggningar som redan hanterar vildsvin. Bland förslagen finns även statliga subventioner som på olika sätt ska öka motivationen och möjligheten för jägare att jaga och företag att hantera vildsvin. – Kostnaderna för jakt, transporter och provtagning lyfts fram som hinder för att jägare idag ska kunna skjuta mer vildsvin. Därför lämnar vi förslag på hur man kan underlätta för jägare och samtidigt förbättra för de företag som arbetar med vilthantering redan idag, säger Arja Helena Kautto. Svenska Jägareförbundet är positiva till förslaget och generelsekreterare Bo Sköld kommenterar det i ett pressmeddelande från förbundet. – Senast den 30 november ska regeringen få Livsmedelsverkets slutliga rapport. Därefter måste regeringen fatta beslut om en förordningsändring innan reglerna kan träda i kraft. Men detta är ett mycket viktigt steg som är taget idag. Det är också en stor framgång för Jägareförbundet som varit den drivande parten genom alla år för att få till detta, säger han. Läs sammanfattningen av hela förslaget här>>