Legendarisk jägarprofil söker nya utmaningar

Kungsbacka (JJ) Namnet Leif Carlström är i det närmaste synonymt med framgångsrik dovviltförvaltning. Sedan mitten av 1980-talet har han ständigt och kompromisslöst predikat vikten av en förnuftig avskjutning. Nu pensionerar han sig och blickar framåt.

Trots att Leif Carlström fyller 67 år i oktober är han fortfarande en högst aktiv lärare och viltvårdare. I nästan tio år har han undervisat gymnasieeleverna på Öknaskolan i Sörmland. Hans avtryck där har varit tydligt. Varje år skjuter eleverna kronhjortar, dovhjortar och mufflon med mycket imponerande horn.
– Troféer har egentligen inget att göra på väggen. Men de är ju beviset på att förvaltningen av arten lyckats. Det centrala i en förvaltning av ett vilt är att få en frisk stam med en hög medelålder. Man gallrar i stammen ovanifrån åldersmässigt. Jag kallar modellen för naturlig förvaltning.

Boda Viltforskningsstation
Leif Carlström som är utbildad både pedagogiskt, skogligt och jaktligt började arbeta på Svenska Jägareförbundets viltforskningsstation i Boda längs med Hälsingekusten 1984. På den tiden fanns flera forskningsstationer som forskare kunde komma till för att genomföra studier.
– I dag kommunicerar forskaren direkt med enskilda markägare för att få tillgång till studieområden. Så var det inte förr. Jag arbetade där under älgstammens explosion och kommer ihåg att vi hade en avskjutning på 20 älgar per 1 000 hektar.
På forskningsstationen föddes dessutom uttrar upp och sattes ut. Dagens växande utterbestånd i Sörmland och Uppland har mycket att tacka för det arbetet som utfördes för 30 år sedan på viltsforskningsstationen.  

Leif Carlström med en mufflontrofé som är resultatet av en aktiv naturlig förvaltning. Foto: Mikael Grennard

Introducerar förvaltningsjakt
I985 flyttade Leif Carlström till Sörmland och började arbeta på Svenska Jägareförbundets huvudkontor i Öster Malma. I nästan 20 år var han ansvarig för utbildningen av viltmästare och jägare som kom till anläggningen för att få vidareutbildning i olika jaktliga ämnen.
Samtidigt som Leif Carlström började på Öster Malma påbörjade han också arbetet med sitt skötebarn, dovviltförvaltningen på Ringsö. I flera decennier har ön varit känd för enorma troféer och en frisk dovviltstam.
– Vi hade en del tur. Stammen där hade från början bra genetiska förutsättningar så det tog inte så lång tid innan vi såg resultatet av våra ansträngningar.
Den största utmaningen med de nya idéerna kring reducerad handjursavskjutning var att få andra jägare att acceptera förvaltningen. Det tog ett tag innan andra jägare anammande Leifs visioner.  

Nya äventyr
Leif Carlström kommer arbeta kvar som yrkeslärare i jakt och viltvård på Öknaskolan fram till nyår. Därefter blir det ett lugnare tempo.
– Jag kommer fortsätta att engagera mig på Ringsö även om det är min svärson som håller i förvaltningen nu. Men jag kommer också ägna mig mer åt sportfiske framöver. Jag är helt frälst på flugfiske även om jag är nybörjare. Det ska bli spännande.
Trots att Leif Carlström tar steget bort från rampljuset lever hans idéer om den naturliga förvaltningen vidare och sprider sig. Hans gamla viltmästarelever har infört metoderna på många av Sveriges större privata jordbruks- och skogsfastigheter, och i takt med att klövviltstammarna breder ut sig börjar också vanliga jaktlag runt om i Sverige införa Leifs förvaltningsidéer.

Per Jonson

AKTUELLT

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser