Annons
Larm om EU-förslag som kan hota bland annat vargjakt | Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
EU-förslag hotar den svenska modellen för vargförvaltning, varnar Jägareförbundet. Foto: Gettyimages, montage
Larm om EU-förslag som kan hota bland annat vargjakt
Öster Malma (JJ) Jägareförbundet slår larm om att EU-kommissionen kommer med förslag som hotar licensjakt på varg, björn och lodjur. – Man är uppenbart ute efter Sveriges och Finlands sätt att förvalta vargstammen, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.
EU har så kallade guidelines kring hur hotade arter bör hanteras inom unionen. Det är bara rådgivande riktlinjer men i medlemsländerna hänvisas det ofta till just EU:s guidelines när myndigheter fattar beslut eller domstolar dömer i frågor gällande exempelvis vargjakt. Den 30 oktober var det möte med EU-kommissionen om ändringar i riktlinjerna för hotade arter. Från Sverige deltog två representanter på uppdrag av den svenska regeringen.

Gunnar Glöersen.

Lettiskt exempel struket

Svenska Jägareförbundet reagerar kraftigt på vissa förändringar som finns i det första dokumentet. Bland föreslås i nuläget att man stryker ett stycke som handlar om på vilken grund lodjur kan jagas i Lettland. – Där tyckte EU-kommissionen att lodjursjakt var okej om man hade en förvaltningsplan och strikta kvoter på hur många djur som fick skjutas. Det har varit ett exempel på hur man kan förvalta strikt skyddade arter, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet. Om det lettiska exemplet försvinner ur EU:s guidelines befarar Jägareförbundets tjänstemän och förtroendevalda att den svenska jakten på varg, björn och lo kan vara hotad.

Förslag om kollektiv bestraffning

Det är just med förvaltningsplaner och strikta avskjutningsbeslut som Sverige jagat varg, lodjur och björn. – Istället vill man ha in hänvisningar till forskningsrapporter skrivna av forskare som driver en uppenbar linje i syfte att begränsa jakt på stora rovdjur, primärt varg. Man vill strama upp möjligheterna att begränsa populationsstorlekarna för de stora rovdjuren, säger Gunnar Glöersen. Jägareförbundets ordförande, Torbjörn Larsson, reagerar starkt på vissa förslag i det rådgivande dokumentet, exempelvis kollektiv bestraffning. – Om det förekommer illegal jakt så ska man bestraffa och ta bort jakten helt och hållet. Ett annat förslag är att alla hundar ska ha skyddsväst. Det är vi som ska anpassa oss till vargen – man har helt och hållet tagit bort allting om socioekonomisk acceptans, säger Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet.

Paragraf 28 i fara?

Gunnar Glöersen misstänker att EU-kommissionen också kan vara ute efter att begränsa möjligheterna att skjuta exempelvis skadegörande vargar enligt paragraf 28. Glöersen och Larsson finner det anmärkningsvärt att EU-kommissionens tjänstemän lägger detta förslag när EU-parlamentet nyligen uttalat att EU:s art- och habittdirektiv bör hysa ett större mått av flexibilitet kring hur medlemsländerna förvaltar sina rovdjursstammar. – Kommissionen gör precis tvärt om, man försöker strama upp flexibiliteten, säger Glöersen.

Sverige svarar snart

En av de svenska tjänstemännen på mötet i Bryssel, där det första förslaget presenterades, var Helene Lindahl på Naturvårdsverket. Hon säger till Jaktjournalen att hon fick handlingarna sent och bara hade hunnit skumma igenom texten när mötet startade. Lindahl jobbade på direkt uppdrag från den svenska regeringen och har rapporterat innehållet i de nya förslaget kring guidelines. Nu ska regeringen svara skriftligt. – Vi jobbar med frågan och kommissionen har bett att få in svar i november, säger Magnus Bergström, gruppchef land och miljö på miljö- och energidepartementet. Jägareförbundet för nu samtal med brukarorganisationer både i Sverige och andra länder, för att mobilisera kraft bakom protesterna mot det nuvarande förslaget.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!