Jaktnyheter

Ekberg vill att staten betalar för hagelbössor som blir värdelösa

Thomas Ekberg vill att staten håller jägarna skadeslösa när många gamla hagelbössor blir värdelösa. Foto: Gettyimages och privat, montage

Ordföranden i Föreningen Sveriges Jägare vill att staten löser in de hagelbössor och hagelpatroner som blir värdelösa när EU:s nya blyhagelregler införs.
- Det är på sin plats att samhället tar sitt ansvar, säger Thomas Ekberg.

"}}

Jaktjournalen har i flera artiklar berättat om det nya EU-regler som införs den 16 februari. Jägareförbundets tolkning är att i stort sett hela Sverige kan komma att klassas som våtmark där det till och med blir förbjudet att bära blyhagelpatroner i fickorna.

Bössmakare och experter varnar för att många gamla hagelbössor, som inte klarar stålhagel, blir värdelösa.

– Då är det väl inte mer än rätt att staten löser in bössorna och ammunitionen och ger vapenägarna en just peng. Jägarna ska inte drabbas, säger Thomas Ekberg.

Inom Föreningen Sveriges Jägare arbetar man just nu med ett policydokument som ska beskriva hur förbundet ser på blyfrågan.

– Nu är det viktigt att vi har bättre beredskap inför nästa regeländring som sannolikt kommer – förbud mot bly även i kulammunition. Blyhagelreglerna hanterades klumpigt av myndigheterna och slog ned som en bomb. Vi måste vara mer aktiva och ha bättre framförhållning när det gäller kulammunition. Det är många svåra frågor, exempelvis hur det blir med finkalibriga studsare, säger Thomas Ekberg.