Jaktnyheter

Nya blyhagelregler oklara tills någon jägare åker fast

Vem blir den förste jägare som åker fast för att ha brutit mot de nya blyhagelreglerna. Först då får vi svar på vad reglerna egentligen innebär. Foto: Gettyimages, montage

Någon jägare måste bli det första rättsfallet innan det står klart hur EU:s nya blyhagelregler ska tolkas.
- Vi jobbar med att få fram information, men den avgörande tolkningen av EU-förordningen måste göras av domstol, säger Emil Ekström, jurist på Naturvårdsverket.

"}}

Den 16 februari blir det förbjudet att ens bära blyhagelpatroner i fickorna närmare än 100 meter från våtmark.

De nya reglerna kommer till för att EU vill stoppa spridning av bly i våtmarker där fåglar djur kan bli förgiftade.

Men just nu råder stor förvirring i Jägarsverige kring regelverket.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet, har tidigare berättat att en tolkning är att all mark som någon gång täcks av vatten kommer att klassas som våtmark.

”Inte en aning”

På Naturvårdsverket går det i nuläget inte att få några raka svar på vad som gäller från och med den 16 februari.

– Vi håller på och förbereder, så att vi ska få till bra information. Det handlar om vad som är våtmark och vad som omfattas av förbudet. Tanken är att vi kommer att gå ut med information så fort vi fått en bra och enhetlig bild av reglerna, säger Emil Ekström, jurist på Naturvårdsverket som deltar i arbetet med informationen.

Jaktjournalen har talat med poliser som jobbar med övervakning av jakt och vilt. De slår ut med armarna och har inte fått några direktiv hur de ska övervaka att de nya EU-reglerna efterlevs.

Ska ni känna igenom fickorna på jägare – i jakten på blypatroner?
– Inte en aning, svarar en polisman.

”Simmar i sirap”

På Jägareförbundet har Daniel Ligné inga klara råd till medlemmarna. Förbundets tjänstemän jobbar med att försöka få fram en praxis för hur jägare ska agera med anledning av de nya blyreglerna.

– Just nu simmar vi i sirap – vi vet ingenting egentligen. Men vi är tveksamma till att man ska kunna fälla någon jägare för att han eller hon har en Gyttorp röd fickan nära en våtmark. Det är orealistiskt att det skulle hålla som domstolsärende. Men, som sagt, vi vet inte innan vi har ett prejudicerande fall, säger Daniel Ligné.

Han har talat med jurister på olika positioner och de förstår inte hur EU lyckats konstruera de nya reglerna.

– Jag har också talat med poliser och det är inte så att de kommer att börja visitera jägare och kolla vad de har i fickorna. Det får de inte göra heller. Det blir en väldigt teoretisk diskussion, men jag tror, och framförallt hoppas, att det här inte ska innebära några jättekonstigheter i praktiken, säger Daniel Ligné.

Någon måste åka fast

Krasst kan man säga att det måste till att någon jägare blir åtalad för att ha brutit mot de nya blyhagelreglerna, innan någon kan säga klart hur reglerna ska tolkas.

– Vi försöker naturligtvis få fram så korrekt information vi kan, men i slutändan är det domstol som avgör hur de här bestämmelserna ska tolkas. Det handlar både om vad som klassas som våtmark – och om vägen till och från jaktmark går över våtmark, säger Emil Ekström på Naturvårdsverket.

Måste någon stackars jägare alltså åka fast och ställas inför domstol innan vi vet hur regelverket ska tolkas?
– Då får vi facit, svarar Emil Ekström.

Suckar tungt

Ulf Berg, moderatpolitiker, före detta polis och ordförande i Jägareförbundet Dalarna, suckar tungt när han ska kommentera saken.

– Ingen jägare protesterar mot reglerna om blyhagel och våtmark. Det handlar om de som till exempel jagar hare i skogen och det råkar finnas en vattenpöl där. Det är vad som måste till nu – att begreppet våtmark klargörs. Då tycker jag att frågan är löst, säger Ulf Berg.

Han tror inte att poliser kommer att börja visitera jägare i skogen i jakt på blyammunition.

– Jägarkåren har en hög etisk kompass hos jägarna – ingen kommer att skjuta med blyhagel på fel ställe. I praktiken tror jag att det här är beslut som saknar praktisk betydelse, men samtidigt är det otroligt olyckligt att jägare som skjuter hare på barmark riskerar att hamna inför skranket. Man måste veta när man begår ett brott – om det är när man går ute genom dörren med en blyhagelpatron och riskerar att hamna för nära en vattenpöl, svarar Ulf Berg.

Vilja hos regeringen?

Han efterlyser nu att regeringen agerar i frågan om blyhagel.

– Man måste ta sig i kragen och inte bara sätta sig i knät på Bryssel, utan se till att vi får en EU-bestämmelse som fungerar både för EU och jägarna. Det kan inte vara så djäkla svårt, bara viljan finns. Men frågan är om det överhuvudtaget finns vilja och ledarskap att göra det. Just nu är det ett stort frågetecken hos mig, säger Ulf Berg.