Jaktnyheter

Jägareförbundet vädjar till regeringen om befarat blyhagel-stopp

Jägareförbundets ordförande, Peter Eriksson, ställer sitt hopp till att den nya regeringen agerar mot hotet mot blyhagelammunition som de nya EU-reglerna innebär. Foto: Jägareförbundet och Gettyimages, montage

Den 16 februari träder EU:s nya och hårdare regler mot blyhagel vid våtmark i kraft. Jägareförbundets tjänstemän och förtroendevalda varnar för konsekvenserna.
- Det är jätteolyckligt med en klassning som innebär att i stort sett hela Sverige är våtmark, säger förbundsordförande Peter Eriksson till Jaktjournalen.

"}}

Det var 2020 som EU beslutade införa förbud mot användning av blyhagel vid våtmarker. EU valde att använda den så kallade Ramsarkonventionens klassning av vad som är våtmark.

– Ramsar listar i princip alla former av vatten som våtmarker. Även en tillfällig vattensamling faller in och gör området till en våtmark, enligt EU:s definition. Och man får enligt de nya reglerna inte använda eller ens ha med sig blyhagel inom 100 meter från en våtmark, säger Jägareförbundets jurist, Ola Wälimaa på förbundets webbsida.

Den 16 februari träder EU:s nya regler i kraft. Trots att Jägareförbundet varnat för konsekvenserna ända sedan beslutet togs i EU har man ännu inte fått något gehör hos EU eller svenska myndigheter.

– Tyvärr har det varit ganska tyst om detta. Det behövs information från regering och myndigheter, säger Ola Wälimaa.

Vill ha undantag

Förbundsordförande Peter Eriksson berättar att det nu pågår ett intensivt arbete för att få förändringar i regelverket för Sveriges del.

Jägareförbundet jobbar gentemot svenska myndigheter och regeringen men också internationellt gentemot EU, via europeiska jägarorganisationen FACE.

– Man skulle kunna göra en omdefiniering av vad som är våtmark. Det är inte samma förutsättningar i hela Europa – det är väldigt olyckligt att EU inte har den insikten, säger Peter Eriksson.

Med bara cirka tre månader kvar till de nya reglerna införs, står mängder med praktiska problem olösta i Jägarsverige.

Hoppas regeringen lyssnar

Ola Wälimaa efterfrågar råd och riktlinjer för hur jägare ska tänka kring användandet av alternativhagel och hur effektiva skottens verkan är.

– Kommer det att finnas tillräckligt med blyfri hagelammunition i handeln till alla kalibrar och alla vapen? Jag vet inte. Och hur ska man hantera de ökade rikoschettriskerna, vid jakt i steniga miljöer är en annan fråga, säger Ola Wälimaa på förbundets hemsida.

En stor fråga är hur det blir med alla hagelvapen som inte får användas och blir värdelösa den 16 februari.

– Jag hoppas att den nya regeringen lyssnar på oss, tillägger förbundsordförande Peter Eriksson.