Jaktnyheter

”Stålhagel fungerar bra”

Torsten Mörner efterlyser en nyanserad debatt om övergången till stålhagel. Foto: Gettyimages och privat, montage

Jägarprofilen Torsten Mörner ger sig in i blydebatten och han väjer inte för att kanske reta upp folk.
- Danmark klarade förbud mot blyhagel jättebra. Där har man insett att alla domedagsprofetior var felaktiga, säger Torsten Mörner.

"}}

Han var statsveterinär, alltså avdelningschef på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, ordförande i Jägareförbundet och sitter idag som sekreterare i Föreningen Sveriges Jägare.

Mörner tycker att debatten om EU:s förestående blyhagelförbud, som träder i kraft den 16 februari, är för pessimistisk och onyanserad.

– Vi visste för länge sedan att det skulle komma ett blyhagelförbud. Nu är det människor som aldrig skjutit ett enda ståhagelskott och ändå är experter på hur det kommer att bli. Jag har jagat med stålhagel i 35 år och vet att det fungerar bra, säger Torsten Mörner.

Jaktjournalen har i flera artiklar berättat om de nya EU-regler som införs den 16 februari. Det blir förbjudet att ens bära med sig blyhagel i fickorna inom en radie av 100 meter från ”våtmark”.

Jägareförbundets tolkning är att i princip hela Sverige kommer att klassas som våtmark. Jägareförbundet har protesterat och vädjat till regeringen att försöka få undantag för Sverige. Men regeringen agerar inte.

Jaktjournalen har talat med vapenexperter som bland annat varnar för ökad frekvens av skadskjutningar och att massor av gamla hagelbössor kommer att bli värdelösa över en natt.

Sågar larmen

Torsten Mörner sågar de allra flesta larm.

– Det blir mindre skadskjutningar med stålhagel, där hagelsvärmen håller i hop mycket bättre, eftersom den ligger i en kopp och och är mycket mer samlad i skottet. Blyhagel har en massa randhagel, som trycks mot mot pipans insidor och åker iväg åt höger och vänster och upp och ner. Randhaglen ger skadskjutningar, säger Torsten Mörner.

Han hävdar också att kritiken om skadskjutningar många gånger kommer från jägare som inte lärt sig skjuta med stålhagel.
Han konstaterar att järn har en lägre specifik vikt och att stålhagel bromsas upp mer av luften än blyhagel gör. Det medför att en jägare som skjuter på en fågel måste ha längre framförhållning i skottet.

Torsten Mörner expemplifierar med ett skott mot en and på 25 meters avstånd. Anden flyger 20 meter i sekunden.

– Siktar du på näbben kommer haglen att träffa 35 centimeter längre bak och sju cm lägre än med blyhagel. Då träffas anden i buken. Det gjordes en studie på det här på SVA, vilket förklarar varför jägarna säger att att de skadskjuter fåglar. De har inte lärt sig att man måste ligga längre fram när man skjuter med stålhagel. Jägarna måste åka till skjutbanorna och lära sig skjuta med stålhagel, säger Torsten Mörner.

Korta skjutavstånd

Det finns debattörer som varnar för att exempelvis rådjur måste skjutas på extremt korta avstånd för att stålhagelskott ska vara dödande. Mörner håller med om att det blir skillnad på skjutavståndet jämfört med bly.

– Men det finns många tunga och kraftiga laddningar och håller man sig inom 20-25 meters skjutavstånd, så fungerar stålhagel. Dessutom finns andra material – och det är sannolikt att det i framtiden kommer ännu fler material, säger han.

Men han ser några problem: Det är risk för rikoschett vid jakt i steniga områden. Mörner ser också komplikationer med att hela Sverige kan klassas som våtmark och att blyhagel blir förbjudna i alla sammanhang.

– Om det är ett problem, så får man väl tala om för EU-kommissionen att vi jagar mycket vilt med hagel, och att det här kommer att ställa till problem för oss. Man måste berätta att det här betyder att hela Sverige blir en våtmark, och att vi har 300,000 jägare och dessutom en massa skyddsjakt, där vi använder hagel. Har man gjort det? Om man gjort det, har man fått något svar, frågar sig Torsten Mörner.

Han menar att EU-kommissionens ambition inte kan vara att ställa till problem. Felaktiga regelverk bottnar istället i okunskap hos kommissionen, menar Mörner.

Få på käften

Han välkomnar inte blyhagelbeslutet, men menar att det är en väg som inte går att undvika.

– Det är en konsekvens av att samhället nu försöker städa upp bland de gifter som vi sprider i naturen. Blyhagel dödar ett stort antal fågelarter. Exempelvis visar studier från Tyskland att var fjärde död havsörn var blyförgiftad. Det var förgiftningar de fått genom att äta kaniner och harar. Oavsett vad vi tycker, så är det här ett surt äpple som vi måste ta, säger Torsten Mörner.

Att ammunitionstillverkarna beklagar sig hänger samman med att de kommer att tvingas till omfattande omställningar i produktionen, menar Mörner.

Du förstår kanske att du kommer att få på käften för de här uttalandena, eller hur?
– Det är intressant. Varför får jag på käften? Jo, därför att det här hänger ihop med precis vad du sa inledningsvis, hur många skott har du skjutit med stålhagel? Jo, inga. Ändå är folk experter och vet precis hur allting är, svarar Torsten Mörner.