Jaktnyheter

Debatt: Det är ofta man inte ser skogen för alla träd

Kalle Johansson, ordförande i Svenska Allmogejägareförbundet vänder sig emot Torsten Mörners resonemang om blyhagelpatroner. Foto: Privat och Gettyimages, montage

"Svenska Allmogejägareförbundet anser att det mer än väl räcker med den utformning som idag finns kring jakt med blyhagel i våtmarker." Det skriver förbundsordförande Kalle Johansson i den här debattartikeln, med anledning av Torsten Mörners utspel i blyfrågan.

"}}

Torsten påstår att folk inte lärt sig skjuta med stålhagel och borde åka till skjutbanan och träna. Eftersom det varit förbud mot blyhagelpatroner på skjutbanor sedan decennier tillbaka så får vi nog utgå från att det är fler jägare som känner till hur stålhagelns prestanda är än bly när det kommer till skytte.

För övrigt så är det inte bara stålhagel som ligger i en kopp som är integrerad med förladdningen utan är det absolut vanligaste tillverkningssättet idag, även om det går att få tag i papphylsor med filtförladdning.

Det är dessutom betydligt större risk att det blir en sönderslagen svärm av stålhagel i en trångborrad bössa då stålhagel inte deformeras utan trängs ihop vilket kan resultera i en betydligt sämre svärm än en blypatron med randhagel. Men den diskussionen kan vi lämna därhän.

”Likt en skjutbana”

De stora problemen är när det kommer till säkerhet, ekonomi och djurskydd. Torsten ser nog framför sig andjakt vid anlagda våtmarker där man likt en skjutbana skjuter på uppfödda änder.

De flesta jägare jagar dock på andra sätt och andra arter än så. En lågt flygande ripa på ett stenigt fjäll riskerar farliga rikoschetter. Skytte efter rabbis på de gotländska torra hällmarkerna riskerar inte bra andra jägare och hundar utan här finns en reell brandrisk.

Vi får väl anta att skogsbolagen blir lagom nöjda när jägarna skjutit skogsfågel i skogen och virket blir vrak på grund av metalldetektorer i sågverken. Som sagt det är lätt att missa skogen på grund av alla träd. Blyförbud har ju funnits i länge i Danmark, trots att det finns mer asfalt än skog i Danmark var just problemen med skogen det stora samtalsämnet kring stålhagel.

Hur kommer det inte bli i ett skogsland som Sverige?

Dyrare

Givetvis finns lösningar med andra alternativ än stål. Tungsten, vismut osv är absolut potenta patroner. Dock är de oändligt mycket dyrare än bly.

Och Torsten om någon vet att de till och med är giftigare än bly, efter det stora forskningsprojektet som gjordes där man matade änder med olika sorters hagel. Bly var långt ifrån det sämsta alternativet ur den synvinkeln om jag minns rätt, Torsten borde dock varit inblandad i det projektet så han borde veta.

Så frågan är ju vad som blir bättre av ett totalt blyförbud? Svenska Allmogejägareförbundet anser att det mer än väl räcker med den utformning som idag finns kring jakt med blyhagel i våtmarker.

Kalle Johansson
Ordförande Svenska Allmogejägareförbundet

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.

Skicka din insändare till: redaktionen@jaktjournalen.se

logo
Jaktjournalen