Jaktnyheter

Många hagelbössor blir värdelösa om nya EU-reglerna införs

Bössmakaren P-O Stenmark är mycket kritisk till hotet om stopp för blyhagel. Foto: Per Jonson

Mängder av hagelvapen kommer att bli i stort sett värdelösa när EU:s nya regler om förbud mot blyhagel införs den 16 februari.
Det gäller bössor som inte är godkända för stålhagel.
- Hagel i storleken US 4 är vad som rekommenderas - och då måste rådjur skjutas på avstånd mellan sex och åtta meter, säger vapenexperten Christer Holmgren.

"}}

P-O Stenmark, är bössmakare i Hjoggböleliden, Skellefteå, och dömer ut de nya EU-reglerna och blyhagel.

Enligt Jägareförbundet kommer i stort sett hela Sverige att klassas som våtmark, där man inte ens får bära blyhagelpatroner.

Stålhagel är ett alternativ, men många äldre vapen klarar inte stålhagel. Den så kallade franska liljan finns instämplad på de vapen som mäktar med stålhagel.

– Det är fan inte klokt, det liknar ingenting. En djävla massa vapen blir värdelösa, säger P-O Stenmark.

Den franska liljan, symbolen till vänster i bild, visar om hagelbössan tål stålhagel.

Håller inte för stålhagel

De som har riktigt gamla hagelvapen med så kallade damaskerade pipor, en typ av äldre pipor som där stålet lindades till en pipa och smiddes ihop, ska absolut inte skjuta stålhagel i dem, menar P-O Stenmark.

– De gjorde på 1800-talet och en del yngre harjägare har sådana för att de är fina och speciella, säger P-O Stenmark.

Vapenexperten Christer Holmgren, som engagerat sig i frågan om blyammunition och skrivit böcker och artiklar i ärendet i årtionden, svarar lite sarkastiskt om damaskerade pipor håller för stålhagel:

– Jo, minst en gång.

Men det är inte bara de allra äldsta piporna som inte tål stålhagel. Christer Holmgren har varit med och gjort långtidstester där man sköt med stålhagel i både enklare och mer exklusiva vapen.

– De billigare höll 600-700 skott – de dyrare började ge upp efter 3.000-4.000 skott, säger Christer Holmgren.

Vapnen expanderade och höll inte ihop.

Ignorera EU-reglerna?

Effekten av stålhagelskott är också sämre.

– Man genomförde tester på andjakter och antalet eftersök ökade dramatiskt. Med stålhagel i US 4 kan man skjuta rådjur, men då ska det vara inom ett avstånd på sex till åtta meter, säger Christer Holmgren.

Bössmakare P-O Stenmark framhåller att det inte går att se på en hagelbössa om den kommer att klara stålhagel.

– Jag kan inte säga åt en kund: Jajamen, prova att skjuta stålhagel.

Han menar att Sverige ska ignorera EU:s nya regler och hänvisa till att vi redan idag har förbud mot användning av blyhagel i exempelvis grunda våtmarker.

– Det handlar ju om bundet bly. Man har inte kunnat påvisa några läckage vid exempelvis skjutbanor, säger P-O Stenmark.

Christer Holmgren är inne på samma linje.

– Jag kan inte tänka mig att Sveriges riksdag har fattat beslut om att vi ska följa de här EU-reglerna. Vi har ju redan fastställt, enligt Ramsar-direktivet, vad som är våtmark, säger Holmgren.