Prenumerera
Debatt

DEBATTREPLIK: SKANDULV menar att kritiken är grovt missvisande

SKANDULVS forskre svarar på kritiken. Foto: Gettyimages
Skillnad i forskning, tillfälliga resurser och slump. Det är några av svaren debattörerna från SKANDULV ger på kritiken om för få vetenskapliga artiklar. Kritik som de anser är grovt missvisande.
Gert Ragnarsson kritiserar forskningen som bedrivs av SKANDULV och menar att denna genererar förhållandevis få vetenskapliga artiklar i relation till de ”stora resurser” som forskningen inom SKANDULV förfogar över. Att jämföra produktionen av vetenskapliga artiklar från olika vetenskapliga discipliner, tex medicinskt forskning med den ekologiska forskning som SKANDULV bedriver, är att jämföra äpplen med päron. Forskning på stora däggdjur i allmänhet, och på stora rovdjur i synnerhet, är ett svårt, dyrt och mycket tidskrävande arbete där insamling av data för vetenskaplig produktion oftast kräver många års fältarbete. I många sk kliniska forskningsdiscipliner kan olika experiment genomföras i ett laboratorium under ett antal veckor eller månader vilket avsevärt påverkar tiden för datainsamling och därmed vetenskaplig produktion.

Endast tillfälliga resurser

Ragnarsson tar även upp att SKANDULV förfogar över 16 forskare. Det är riktigt att SKANDULV består av ett nätverk av många forskare. Men de flesta av dessa har sin huvudsakliga verksamhet, finansiering och publicering inom annan forskning än på varg, och gör endast tillfälliga insatser inom SKANDULV. Inom den svenska delen av SKANDULV finns finansiering för totalt endast två forskartjänster per år, och SKANDULVs två nuvarande doktorander är i början av sin utbildning och har ännu inte börjat publicera.

Ovanligt låg produktion 2019

Ragnarsson väljer vidare att ta 2019 som ett exempel för den låga vetenskapliga produktionen vilket råkar vara det år som har den lägsta produktionen av vetenskapliga artiklar under de senaste fem åren. Eftersom forskningen på stora rovdjur tar lång tid kommer även den vetenskapliga produktionen att variera mellan olika år, beroende av slumpen  och av hur många andra uppdrag forskarna haft. Från 2015 till 2019 har SKANDULV totalt producerat 29 vetenskapliga artiklar vilket motsvarar nästan 6 per år.

Gäller hela Skandinavien

Ragnarsson medger att SKANDULV under 2019 visserligen också har producerat 8 vetenskapliga rapporter (den riktiga siffran är faktiskt 9) men avfärdar dessa med att de huvudsakligen berör norska förhållanden, vilket är felaktigt. De flesta av dessa 9 rapporter är producerade på direkt uppdrag av förvaltningsmyndigheter både i Norge och Sverige. Även om fyra av dem  är skrivna på norska, är samtliga baserade på material från hela Skandinavien och är lika relevanta för vargförvaltningen i båda länderna. Dessa rapporter utgör en stor och viktig del av forskningen inom SKANDULV och förser förvaltande myndigheter med kunskap som de efterfrågar för sitt arbete, men gör även våra forskningsresultat tillgängliga för allmänheten på ett helt annat sätt än rent vetenskapliga artiklar. Totalt under perioden 2015 till 2019 har SKANDULV medverkat till 40 olika vetenskapliga rapporter. Utöver dessa rapporter har SKANDULV även producerat 16 populärvetenskapliga artiklar, 13 studentarbeten, 3 doktorsavhandlingar, och 20 nyhetsbrev samt genomfört ca 200 föredrag till olika grupper av allmänhet, tex jägare.

Rapporter tar tid

Ragnarsson identifierar helt korrekt att forskning inte bara skall bestå av kvantitet utan också av kvalitet och relevans för samhället. I en nyligen publicerad utvärdering av den viltekologiska forskningen finansierad av Viltvårdsfonden (Naturvårdsverket) för perioden 2003-2014 i Sverige, konstaterade den internationella panelen följande för forskningen på stora rovdjur (där en stor del är genomförd av SKANDULV): ”, … mainly on the basis of the high number of publications in leading international journals, we grade carnivore research in Sweden as Outstanding. Swedish carnivore research produced excellent science, highly relevant to society.” Ragnarsson väljer därmed att lyfta fram en begränsad del av vår verksamhet och inte helheten, som är långt mer omfattande.  En stor del av vår produktion utgörs av rapporter som beställts av våra uppdragsgivare och olika myndigheter, vilket tar tid från arbetet med rent vetenskapliga artiklar. Vi anser dock även själva att det är viktig att inte isolera oss i ett vetenskapligt elfenbenstorn, utan även delge våra forskningsresultat till myndigheter och den breda allmänheten.
En sammanställning av produktionen från SKANDULVs hemsida för åren 2015-2019. 

En sammanställning av produktionen från SKANDULVs hemsida för åren 2015-2019.

Håkan Sand Docent Camilla Wikenros FD Olof Liberg Docent vid Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet Sedan många år verksamma inom SKANDULV

 

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se