Debatt: Anmärkningsvärt lite forskning på Skandulv

Skandulv har ett ambitiöst program med förhållandevis stora resurser. Under 2019 producerade man fyra vetenskapliga artiklar, vilket debattören Gert Ragnarsson, professor emeritus, anser vara anmärkningsvärt lite.

Svensk vargforskning har ibland hävdats vara världsledande vilket säkert bidragit till att forskningen inom t.ex. SKANDULV har sponsrats av ett stort antal organisationer inklusive Svenska Jägarförbundet. När man sponsrar något så vill man naturligtvis se ett resultat av investeringen.

Vad gör Skandulv?

Skandulv har ett omfattande program och avser täcka områdena Populationsutveckling, Genetik, Vargens effekt på andra arter, Predation, Konkurrens med andra rovdjur, Vargens påverkan på asätare, Vargens beteende och Veterinärmedicin.

Ett ambitiöst program med förhållandevis stora resurser. En stor del av forskningen har baserats på spårning av radioförsedda vargar vilket kräver helikoptrar, veterinärer, markpersonal etc.

Januari 2020 var 2 projektledare, 1 koordinator, 13 forskare, 2 doktorander och 4 fälttekniker engagerade i arbetet.

Vad har man leveretat?

Under 2019 har man t.ex. producerat 4 (fyra!) vetenskapliga artiklar. Därutöver åtta rapporter, huvudsakligen från Norge. Fyra artiklar måste betraktas som anmärknings lite även om forskning inte bara handlar om mängd utan också om kvalitet och relevans.

Relevans för Sverige?

Det första ”vetenskapliga arbetet” är inte forskning i traditionell mening. Det är snarare en enkätundersökning bland forskarna själva. Hela 46 utvalda forskare internationellt försökte räkna fram hur stor samsyn de har kring synen på hybridisering av varg (korsningar med hund).  Strikt vetenskapligt ses behov av att avliva, eller i alla fall fånga in och sterilisera, hybrider för att skydda den ursprungliga vargen. Många hade etiska invändningar eller såg en risk med att man då skulle stöta sig med ”allmänheten”, eller kanske snarare de ”djurvänner” som utgör basen för stödet till deras forskning, eller försvaga skyddet för varg.  Den senare gruppen tycks vinna mark.

Även ett andra arbete är av liknande karaktär. Man försöker samla data och uppnå konsensus (bland 45 forskare och medförfattare) rörande bakgrund till antal rovdjur och antal rovdjursarter. Man kom fram till att folktäthet hade större betydelse än rena klimat/miljö faktorer.

De två återstående vetenskapliga arbetena tycktes vara mer relevanta ur ett Svenskt/Skandinaviskt perspektiv. I det första försöker forskare se om uppväxtförhållandena (närheten till människor) för unga vargar hade betydelse för deras senare val av revir. Vissa trender men inga konklusiva resultat. Den andra studerade effekten av vargrevir på det ekonomiska utfallet för personer som upplåter jaktmarker för småviltjakt. Inte helt förvånande så var jaktmarker i eller nära vargrevir mindre attraktiva.

Om man tycker att leveranserna ovan motsvarar förväntningarna eller inte är upp till varje sponsor. För en del är sponsringen kanske bara en symbolhandling.  För andra, och speciellt de ideella organisationer som använder sina medlemmars pengar för att sponsra Skandulv, finns det nog anledning att ta en ordentlig funderare.

Gert Ragnarsson
Professor emeritus
Bålsta

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.
Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Locka vildsvinen med en majsbomb – här är receptet

Vildsvinen gillar majs. Vill du göra något lite extra på din åtel kan du därför jäsa majs och skapa en så kallad majsbomb. Den för vildsvinen ljuvliga doften brukar få även de mest skeptiska vildsvinen att bli nyfikna. Vi ger dig receptet.

Gamekeeper’s Odd Molly – vildsvinens skräck

På många håll i landets södra halva beskattas i dag viltet vid några få stora jakter per år. Vid dessa jakter krävs hundar och hundförare som verkligen gör sitt yttersta för att få fram så mycket vilt som möjligt till skyttarna. Den tyska jaktterriern Gamekeeper’s Odd Molly sköter denna uppgift på ett mycket förtjänstfullt sätt.
ANNONS ▼