Jaktnyheter

Vill att jägarkåren startar samarbete i Sveriges jägarråd

Föreningen Sveriges Jägare och ordförande Thomas Ekberg lanserar idén om Sveriges Jägarråd.

Föreningen Sveriges Jägare, FSJ, tar initiativ för att samla alla berörda organisationer i Sveriges jägarråd.
- Vi måste samarbeta om vi ska nå framgång i de tunga frågorna, säger Thomas Ekberg, ordförande i FSJ.

"}}

Ambitionen är att jägarorganisationerna utgör kärnan i samarbetet. Sedan ska det finnas möjlighet att bjuda in exempelvis LRF, skogsägarorganisationer och Kennelklubben när det rör frågor som är angelägna för dem.

– Helt plötsligt skulle vi kunna bli en väldig massa människor som trycker på i viktiga frågor. Det är ingen raketforskning utan någonting vi borde ha inrättat 1980, säger Thomas Ekberg.

Han och Föreningen Sveriges Jägare har nu skrivit till samtliga jägarorganisationer och hoppas Sveriges Jägarråd kan startas.

– Det behöver inte vara någon stor byråkrati som kostar en massa pengar. Det räcker egentligen med att vi träffas kanske två gånger per år och resonerar om vilka frågor som är viktiga att driva, säger Thomas Ekberg.

Han och Föreningen Sveriges Jägare hoppas få svar från de andra jägarorganisationerna före den 15 februari.

– Det handlar inte om att bli en och samma organisation, utan alla deltagande föreningar är suveräna. Det handlar om att samarbeta i stora och viktiga frågor, säger Ekberg.