Jaktnyheter

Vildsvinen ska begränsas i Blekinge

Vildsvinen kan ses som både ett problem och en resurs. Foto: Per Jonson

Länsstyrelsen vill minska vildsvinsskadorna och anger förenklade möjligheter till försäljning av vildsvinskött, samt lokal förvaltning i dialog mellan olika intressenter som medel för att nå målet. Från jägarhåll tycker man att vildsvinens ekonomiska värden glöms bort när förvaltningen bara fokuserar på att minska skadorna.

"}}

I en färsk förvaltningsplan som Länsstyrelsen i Blekinge presenterar, slår man bland annat fast att skadorna på höstvete och vårkorn mer än fördubblats mellan 20014 och 2020. Även vildsvinsolyckorna har ökat med undantag av det senaste året.

Dialog och lokal förvaltning

Andreas Abrahamsson, som skrivit förvaltningsplanen, poängterar att den skall ses som ett underlag för att stödja processen och att just dialogen och den lokala förvaltningen är avgörande för ett framgångsrikt resultat.

– Det finns såklart olika målsättningar beroende på intresseområden, så det viktigaste är att berörda parter pratar med varandra, säger han till Jaktjournalen.

Det är på uppdrag av Naturvårdsverket, som berörda länsstyrelser upprättar liknande förvaltningsplaner för vildsvin. Och enligt Andreas Abrahamsson handlar det inte uteslutande om att minska antalet vildsvin, även om detta kan vara nödvändigt lokalt för att uppnå de nationella målen.

– Vildsvinsolyckorna i trafiken verkar ha minskat det senaste året. Det kan kanske bero på att avskjutningen ökat, men just trafikolyckor kan man ju förebygga på andra sätt, konstaterar Andreas Abrahamsson. Det finns ju vissa platser där koncentrationen av vildsvinsolyckor är hög på en given punkt och där kan skyltning vara det mest effektiva medlet, säger han.

Minska risken för svinpest

Oliver de Marcenac, arbetar också med viltfrågor på länsstyrelsen i Blekinge och betonar vikten av att minska tätheten av vildsvin inför ett eventuellt utbrott av Afrikansk Svinpest.

– Enligt SVA är risken för ett utbrott av sjukdomen som störst i Blekinge, Skåne, Halland, eller Sörmland. Att minska tätheten av vildsvin i länet skulle göra det lättare att begränsa smittspridningen av ett eventuellt utbrott, säger han till Jaktjournalen.

Andreas Abrahamsson uppger det så kallade Vildsvinspaketet, ett ekonomiskt paket som skall förenkla distributionen av vildsvinskött, som ett medel för att uppmuntra till ökad avskjutning.

– Den exakta utformningen är på gång, men medel är avsatta för att göra det lättare för jägare att leverera vildsvinskött, säger han.

Jägare vittnar om färre vildsvin

Jaktjournalen har varit i kontakt med Hampus Nilsson, som är flitigt anlitad som professionell hundförare vid ett stort antal vildsvinsjakter i Blekinge. Han menar att vildsvinen minskat i antal i både Skåne och Blekinge och tycker man borde lyfta fram artens jaktliga värde i högre utsträckning.

– Visst kan det uppstå lokala problem, men mitt intryck är att det är få problem med vildsvinsskador på det stora hela, säger Hampus.

Hampus Nilsson tycker vildsvinens ekonomiska värde förtjänar att lyftas fram. Foto: Privat

Han betonar att resonemanget kring skador på lantbruket ofta blir ensidigt. Vildsvinen är ju också något som betingar ett värde för både markägare och lantbrukare.

– Många bönder drar in stora summor på att sälja bland annat sockerbetor och majs till vildsvinsfoder, samt att jaktarrendepriserna är rejält höga nu. Frågan är om inte många tjänar på vildsvinen trots en del skador, säger Hampus Nilsson.