Jaktnyheter

LRF vill jaga kultingförande suggor

LRF anser att det inte längre skall vara ett jaktbrott att skjuta kultingförande suggor. Foto: Getty Images

Användning av mörkersikten och ökat samarbete framhålls som orsaker till en minskning av vildsvinsolyckor med 25 procent. Att göra kultingförande suggor lovliga är ett måste för att jaktlagen skall moderniseras uppger LRF i ett pressmeddelande.

"}}

I ett färskt pressmeddelande säger Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, att han ser en ljusning på problemen med vildsvinsstammen. Trafikolyckorna har minskat med cirka 25 procent det senaste året och han anför bland annat ett ökat samarbete med jägare, samt användandet av mörkersikten som bakomliggande orsaker.

Lättnader i lagstiftning

Den förvaltningsplan för vildsvin som Naturvårdsverket beslutade i mars 2020 syftar till att halvera vildsvinsskadorna på jordbruksmark. Att minska möjligheterna för spridning av ett eventuellt utbrott av Afrikansk svinpest ligger också bakom beslutet och Palle Borgström vill se ytterligare lättnader i lagstiftningen kring vildsvinsjakt för att nå målen. I pressmeddelandet från LRF står följande:

”För att vildsvinsstammen ska fortsätta att minska anser LRF att det måste bli enklare för jägare att sälja vildsvinskött, att utfodringen måste regleras effektivt samt att det ska tillåtas att hitta vildsvin med hjälp av drönare vid jakt. Dessutom måste jaktlagstiftningen moderniseras bland annat på den punkten att det inte ska vara ett jaktbrott att råka skjuta en vildsvinssugga som åtföljs av kultingar.”

– 2021 var året då vi visade att det var möjligt att påverka olycksstatistiken. Nu gäller det att vi håller i och håller ut, fortsätter med ett gediget samarbete och skapar fler möjligheter för att nå målet om halverade skördeskador till 2025, säger Palle Borgström.