Jaktarrendekonflikt på Skånegods

Greven på godset Trolle Ljungby i Skåne har gjort två 20-åriga arrendeavtal med fastighetens yrkesjägare. Den utpekade arvingen av fastigheten är nu mycket upprörd och försöker få avtalen ogiltigförklarade.

Yrkesjägaren får enligt det ena tecknade avtalet nyttjanderätt till rådjursjakten på 12 000 hektar för 100 000 kronor per år. Foto: Gettyimages

Det är Kristianstadbladet som skriver om konflikten. I ett brev till Kammarkollegiet förklarar Carl-Fredrik Wachtmeister att  hans gammelfarbror Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister upplåtit all rådjursjakt på 12 000 hektar och all jakt på samtliga viltslag på 6 000 hektar till den sedan år 2000, anställde yrkesjägaren.

Carl-Fredrik Wachtmeister utpekas av Kristianstadbladet som arvinge till godset och han vill nu få avtalet ogiltigförklarat av fideikommissnämnden.

Enligt de uppgifter som återfinns i brevet till Kammarkollegiet ska den anställde yrkesjägaren betala 100 000 kronor årligen för rådjursjakten och 600 000 årligen för den övriga jakten. Carl-Fredrik Wachtmeister hävdar att detta är ett underpris eftersom  ett extern bolag gjort värderar de två arrendeavtalen till 3 180 000 kronor.

Carl-Fredrik Wachtmeister menar att det hela rör sig om ett bedrägeri och ber nu fideikommissnämnden beakta hans gammalfarbrors höga ålder när de gör sin bedömning.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼