Jaktnyheter

Inga Ängsteg har lämnat Viltskadecenter

Inga Ängsteg har lämnat posten som ansvarig föreståndare på Viltskadecenter. Foto: Mikael Moilanen
Inga Ängsteg var med och byggde upp verksamheten och blev så småningom ansvarig för Viltskadecenter. Efter 22 år har hon nu slutat och för Jaktjournalen berättar hon vad som varit roligast och vad som varit mest frustrerande med jobbet.
Utanför Riddarhyttan driver Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Grimsö viltforskningsstation och där grundades 1997 Viltskadecenter. – Jag kom från Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och började 1985 som fältassistent på Grimsö. 1997 fick forskaren Petter Kjellander några hundra tusen kronor för ett projekt att kartlägga viltskador och anställde mig på halvtid, berättar Inga Ängsteg. Det var i samband med att ansvaret för viltskador regionaliserades och flyttades från Naturvårdsverket till de olika länsstyrelserna.

Yttranden om skyddsjakter

Naturvårdsverket har köpt Viltskadecenters tjänster av SLU och under de senaste åren betalat omkring åtta miljoner kronor i årligt anslag. Inga Ängsteg och hennes personal har varit samordnande kraft i Sverige i jobbet inventering av stora rovdjur och viltskador. Man har utbildat besiktningsmän i alltifrån fågelskador på grödor till stängsling och besiktningar av skjutna vargar, lodjur och björnar. Koordinering av björnspillningsinventeringarna har också varit Viltskadecenters ansvar liksom att utbilda landets inventeringspersonal för stora rovdjur. Man har också haft en viktig roll i att yttra sig kring skyddsjaktsansökningar. Där har Inga Ängsteg och kollegorna inte sällan hamnat i skottgluggen när de rekommenderat skyddsjakt eller avslag på skyddsjakt. Det är också inom området med skyddsjakter Inga Ängsteg känt mest frustration. – Det har många gånger berott på att lagstiftningen är komplicerad och att olika EU-direktiv styr svensk viltförvaltning.

Demokratins avigsidor

Hon konstaterar att vi lever i ett demokratiskt samhälle med många fördelar, men att det även har sina baksidor. – Det innebär också stora nackdelar för människor som försöker bedriva olika verksamheter och drabbas av skador, att människor som inte alls är berörda har rätt att yttra sig och överklaga skyddsjakter, säger Inga Ängsteg. Långa och utdragna skyddsjaktsbeslut, i fall där det uppenbart behövts skyddsjakt, har stört henne. När hon nu lämna sin post som ansvarig föreståndare kan hon konstatera att det finns områden där samhället måste hitta lösningar på problem som näringsverksamheter har med vilt. Det handlar exempelvis om renskötseln och rovdjuren. – Det är en komplicerad fråga. Renarna är otroligt utsatta för rovdjursskador och ersättningssystemet till renskötarna är väldigt haltande. Vissa samebyar drabbas hårt och får 50 procent av sin kalvproduktion uppäten av rovdjur, säger Inga Ängsteg.

”Förvaltningsjakt värd namnet”

När det gäller problemen som vargen medför för löshundsjakten är hon pessimistisk och tror inte att vargdödade hundar kan förhindras. Inga Ängsteg konstaterar att vargetablering till och med får människor att flytta för att komma till vargfria marker. – Det är ett jätteproblem och en stor fråga som påverkar stora delar av livet för en del människor. Det har en del svårt att förstå. De tycker att det handlar om en hobby som det bara är att sluta med. Men det är inte så enkelt när man är landsbygdsbo och bor där man bor för att man gillar att jaga, säger Inga Ängsteg. Hon tror att bästa vägen för att lindra vargproblemet är att Sverige får till ordentlig jakt. – Får vi en förvaltningsjakt värd namnet tror jag att vi får färre vargar som inte är rädda för människor. Vi vet att det går att jaga varg med hund och det gör att vargarna inser att människan inte går att nonchalera. Då går de undan på ett annat sätt, säger Inga Ängsteg.

Nytt jobb

Hon tycker att jobbet på Viltskadecenter varit roligast när hon och kollegorna kunnat göra skillnad för drabbade lantbrukare och jägare. Inga Ängsteg fyller i dagarna 57 år och jobbar sedan i januari som chef på avdelningen för lantbruksstöd på länsstyrelsen i Örebro. – Efter en massa år på samma arbetsplats är det bra både för människorna och verksamheten att den ansvarige blir någon annan. Nu får jag jobba med lantbruksfrågor och det känns bra, säger Inga Ängsteg. Ny tillförordnad chef på Viltskadecenter är forskaren Johan Månsson.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21