Prenumerera
Jaktnyheter

Debatt: Trotsa vegotrenden och välj hälsosam mat

Viltkött är nyttigt, skriver forskarna Jana Pickova och Galia Zamaratskaia. Foto: Gettyimages
Populära kosttrender dömer ut alla former av kött. Men svenskt kött är i regel bra och viltkött är ovanligt nyttigt, fullt med Omega-3, viktiga vitaminer och mineraler med stora positiva hälsoeffekter. Det skriver professor Jana Pickova och samverkanslektor Galia Zamaratskaia vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
En trygg livsmedelsförsörjning och förbättrad djurvälfärd är ett högt prioriterat mål i Sverige. Svensk köttproduktion ligger ganska bra till i flera hållbarhetsperspektiv, speciellt när det gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Populära kosttrender har dock dömt ut alla former av kött och många är mer än skeptiska till animaliska livsmedel. Konsumenterna behöver få mer kunskap för att kunna välja hälsosam mat utifrån sina egna behov och preferenser.

Motverkar fetma och insulinkänslighet

Mängden viltkött utgör idag cirka 4 procent av allt kött som konsumeras i Sverige, vilket är ganska lite med tanke på hur smakrikt och nyttigt köttet är. Generellt, bidrar kött med viktiga näringsämnen i den svenska kosten. Viltkött är speciellt nyttigt av flera anledningar. Vilt tillsammans med fisk är de bästa källorna till de långa fleromättade omega-3 fettsyrorna. Dessa fettsyror är viktiga beståndsdelar av alla kroppens membran och vårt nervsystem och hjärnan är helt beroende av dessa fettsyror. Det är väl känt att fettsammansättningen i människans kost har betydelse för fetma och insulinkänslighet. Kött är en bra vitaminkälla och innehåller både A, B, C, D och E-vitamin. Vitamin B12 i en form som kan upptas av människor finns enbart i animaliska livsmedel och behövs bland annat för produktion av röda blodkroppar och cellernas ämnesomsättning. B12-brist kan leda till trötthet, andfåddhet, hjärtklappning och även allvarliga skador på nervsystemet.

Viktiga mineraler

Järn, zink, fosfor, magnesium och selen är viktiga mineraler i viltkött. Järn hjälper kroppen att transportera syre ut via blodet till bland annat muskler där det kan lagras. Syret behövs främst för att få alla cellprocesser att fungera, inte minst nervsystemet och hjärnan. Zink och järn tas dessutom lättare upp av kroppen från kött än från vegetabilier. Järn ingår även i en del enzymer, exempelvis cytokrom P450 gruppen, som har en betydelsefull roll i nedbrytning av tusentals endogena och exogena föreningar, bland annat läkemedel. Järnbrist är den vanligaste orsaken till anemi, och drabbar oftare kvinnor i fertil ålder, tonåringar samt gravida kvinnor. Trötthet och nedsatt ork är symtom vid järnbristanemi. Hemjärn från kött är det järn som är lättast för kroppen att tillgodogöra sig. Selen ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation och deltar i immunologiska försvarsmekanismer. Selen fanns främst i inälvsmat och vilt.

En identitetsmarkör för svensk mat

Under senare år endast ett fåtal svenska och internationella studier har utförts på viltköttkvalitet. Viltkött har i ett flertal studier visats ha ett lågt fettinnehåll, hög andel omega-3-fett och mineraler järn, zink och selen i jämförelse med arter som används för konventionell köttproduktion. Därför bör viltkött ingå i den nordiska kosten. En annan fördel med att äta viltkött är att man samtidigt stöder en rik biologisk mångfald. Betydelse av viltkött i köttproduktion i Sverige kommer troligen att höjas. Viltkött från älg och hjort är precis som knäckebröd och lingonsylt en identitetsmarkör för svensk mat. Den klassiska älgkalopsen kan bli ambassadör för den moderna rustika svenska husmanskosten och renskav för det exotiska samiska inflytandet. Jana Pickova Professor i livsmedelsvetenskap vid Institutionen för molekylära vetenskaper, Sveriges Lantbruksuniversitet Galia Zamaratskaia Samverkanslektor i matens kvalitet och egenskaper vid Institutionen för molekylära vetenskaper, Sveriges Lantbruksuniversitet

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se