Jaktnyheter

Fasan- och rapphönsutsättningar i Norge nekades

Inga som ansökte till Miljødirektoratet om att sätta upp fältfågel blev beviljade. Arkivfoto: Per Jonson

Jägare som ansökt om att få sätta ut fasaner eller rapphöns i Norge i år har nekats tillstånd av Miljødirektoratet. Fågelarterna ses inte längre som inhemska arter i landet.

"}}

Det är norska intressetidningen Fuglehunden som rapporterar att Miljødirektoratet nekat ansökningarna om att sätta ut fältfågel i Norge i år. Anledningen uppges vara att skälet för inte utsätta djuren för onödigt lidande väger tyngre än nyttan av fågelhundsträningen.

Sedan 2016 har jägare i Norge varit tvungna att ansöka om särskilda tillstånd hos myndigheten för att få lov att släppa ut rapphöns och fasaner eftersom de inte längre ansågs vara inhemska arter i landet.

Miljödirektoratet skriver med anledningen av de nya hårdare reglerna.

”Ett centralt argument för träning på utsatt fågel har varit att man genom att träna upp duktiga jakthundar på så sätt kan reducera lidande vid eftersök på skadeskjutet vilt. Direktoratet menar ända att det inte kan anses som ett viktigt samhällsintresse att minska lidande under jakt, när kostnaden innebär att man påför en annan art onödig belastning, skada och lidande. Både omfånget av det påförda lidandet samt omgånget av det förhindrade lidande är okänt.”

Del av biotopvården

Rolf Grönstedt är ordförande för svenska vorstehklubben och har noterat de nekade ansökningarna i Norge.

– Det är naturligtvis tråkigt för de norska jägare som drabbats. Här i Sverige är stödutsättning av fältvilt en del av viltvården. I tillägg så bedriver fågeljägare både omfattande biotopvård och predatorjakt som gynnar de vilda bestånden av rapphöna och fasan. Jag är övertygad om att ett utsättningsförbud i Sverige skulle innebära att våra vilda rapphöns och fasaner kommer försvinna på sikt.

Men Rolf Grönstedt känner sig förhållandevis trygg med den ordning vi har här i landet.

– Nyss kom den reviderade jakttidsförordningen och som jag tolkar den öppnar de nya jakttiderna för rapphöna upp för möjligheter att återetablera bestånden längre norrut med kusten. Förr fanns rapphöna ända upp i Tornedalen, säger han.