Jaktnyheter

84 vargar kan få fällas fram till nästa höst

Vargstammens storlek skulle kunna medge ett totalt uttag på 84 vargar kommande period. Arkivfoto: Per Jonson

Forskarna i Skandulv lämnar varje år en rapport till Naturvårdsverket där de presenterar scenarion för vargstammen baserat på inventeringsunderlaget. Rapportens slutsatser ligger därefter till grund för eventuellt uttag via licensjakt och skyddsjakt. Enligt den senaste rapporten möjliggörs ett uttag på 84 vargar.

"}}

Olof Liberg, en av medförfattarna till rapporten är mycket tydlig med att Skandulv inte tar fram förslag på tilldelningar. Vad forskarna gör är att lägga fram ett antal scenarion och vilka konsekvenser för stammen olika uttag medför.

– Vi undersöker effekter av olika nivåer. Naturvårdsverket får själva plocka från vårt material, säger han och hänvisar vidare till handläggare på myndigheten eftersom de äger rapporten.

Naturvårdsverket ska precis som tidigare år fatta beslut om de kan tillåta länsstyrelser att besluta om licensjakt på varg. För att kunna göra detta krävs att myndigheten har kännedom om populationsstorlek. Då kan de ge länsstyrelserna ett underlag som inte riskerar förvaltningsområdenas miniminivåer.

Tidningen Svensk Jakt har tagit del av rapporten från Skandulv och meddelar att det för perioden maj 2022 till och med september 2023 kan finnas utrymme för en avskjutning (både licensjakt och skyddsjakt) på 84 vargar i landet.

Efter en dipp i populationsutvecklingen mellan 2013 och 2019 är växer åter vargstammen och är i år större än någonsin. Vinterns inventering uppskattar stammen till cirka 460 individer.

Jaktjournalen har sökt personal på Naturvårdsverket.