Jaktnyheter

Vargdrabbad sameby efterlyser licensjakt på varg

Vargen drabbar rennäringen i Jämtland. Foto: Gettyimages
Ordföranden i Tåssåsens sameby, Nicklas Johansson, vädjar till politikerna att besluta om licensjakt på varg. De frekvent återkommande skyddsjakterna tynger rennäringen hårt.
Östersunds-Posten, ÖP, skriver i sin pappersupplaga om rennäringen i Jämtland och vargproblemen. Under december månad fattades beslut om fyra skyddsjakter på varg i samebyarna Tåssåsen, Njarke och Jijnjevaeri. Renägarna får lägga andra arbetsuppgifter åt sidan för att få stopp på vargar som ger sig på renarna. Vargarna splittrar hjordarna och deras närvaro leder till att renarna inte få den betesro som krävs. Skyddsjakterna drabbar också samebyarna ekonomiskt då bland annat helikopter måste användas i många fall. – Det kan inte fortsätta så här. En stor anledning till att det blivit så här är att vi inte har licensjakt på varg. Det kan inte vara meningen att vi ska bedriva skyddsjakt hela tiden. Det måste hända något från politiskt håll säger Nicklas Johansson, ordförande i Tåssåsens sameby, till ÖP.

Vargtät säsong

Tidningens utsände har också talat med Nicklas Rumm, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtland. Han pekar på att ungvargar från Mellansverige söker sig norrut när de vandrar ut från sina födelserevir. Då de kommer till renhjordar blir det problem. – Säsongen 2015 – 2016 hade vi tio identifierade individer i länet och redan nu är det fler. Säsongen 2019 – 2020 kommer förmodligen att vara riktigt vargtät när vi ser tillbaka på den, säger Nicklas Rumm till ÖP. Jaktjournalen har rapporterat om flera skyddsjakter på varg i det jämtländska renskötselområdet, bland annat här.