Jaktnyheter

Sälforskare och länsfiskekonsulent önskar sig skottpengar på säl

Sälproblemen accelererar och regelverket gör att intresset för säljakt är lågt. Skottpengar skulle kunna ändra på det, anser länsfiskekonsulent och sälforskare. Foto: Gettyimages

Länsfiskekonsulenten på Gotland, Andreas Pettersson, och sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd är inne på att det behövs skottpengar på säl - för att få upp intresset för jakten. 3.000 kronor per säl, tycker Lunneryd vore lagom.

"}}

Andreas Pettersson upplever på nära håll hur stora problem yrkesfiskarna har med säl.

– Det kan handla om upp till 30, 40 och till och med 50 procent av fångsten som blir sälskadad i dag, säger han till P4 Gotland.

Just nu pågår exempelvis licensjakt på 2.000 gråsälar, men kvoten kommer inte att fyllas. Problemet, som Pettersson och Lunneryd ser, är EU:s förbud mot handel med sälprodukter.

Ingenting för jobbet

Istället finns ett bidrag som säljägare kan söka till destruktion av sälkropparna. Men det är bara bidrag till kostnader som jägarna haft – ingenting för jobbet.

Andreas Pettersson, länsfiskekonsulent

– Det är nästan ingen som sökt bidraget. Det säger sig självt att jägarna inte är intresserade av arbetet om det inte får någon ersättning. Jag tycker att skottpengar är ett sista alternativ, men vi är kanske i det läget att det behövs nu, säger Andreas Pettersson till Jaktjournalen.

Sven-Gunnar Lunneryd uppger att sälskadorna för yrkesfisket uppgår till mellan 30 och 50 miljoner kronor årligen. Dessutom tillkommer skador som orsakas sportfisket.

” Ingen hög kostnad”

– Om jag fick 3.000 krobnor per skjuten säl skulle jag verkligen engagera mig. Men då är det viktigt att kropparna faktiskt tas om hand och blir exempelvis gas, så att man åtminstone kan utvinna energi ur dem. Det vore en önskesituation nu när vi har det tragiska EU-förbudet mot handel med sälprodukter, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

Hans förslag skulle kosta sex miljoner kronor för 2.000 skjutna gråsälar.

– Det är ingen hög kostnad i sammanhanget, säger Lunneryd.

Sälforskare Sven-Gunnar Lunneryd. Foto: Per Jonson