Jaktnyheter

Politiker i Norrbotten kräver ökad tilldelning i björnjakten

Tre politiker i Norrbotten anser att länsstyrelsens beslutsunderlag för kvoten i björnjakten varit felaktig. De vill ha utökad tilldelning. Foto: Gettyimages

Representanter för tre politiska partier vänder sig till länsstyrelsen i Norrbotten och kräver utökad tilldelning i licensjakten på björn.

"}}

Det är Erika Sjöö, Sjukvårdspartiet, Per-Olof Tjärdalen, Moderaterna, och Ulf Ottosson, Centerpartiet, som skriver till länsstyrelsen och vill att kvoten i björnjakten i Norrbotten utökas med 30 björnar.

Erika Sjöö, Sjukvårdspartiet

Tilldelningen på 20 björnar sköts på drygt en vecka. Klockan 12.15 den 30 augusti meddelade länsstyrelsen att samtliga björnar var fällda och jakten är avlyst.

Erika Sjöö, Per-Olof Tjärdalen och Ulf Ottosson sitter samtliga i Viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten och pekar på att den ursprungliga jaktkvoten var fylld utan att någon björn fällts i de största kommunerna i länet – och utan att älgjakten hunnit starta.

Licensjakt istället för skyddsjakt

”På grund av den snabbt fyllda kvoten anser vi att beslutsunderlaget måste vara missvisande. Vi anser vidare att vi måste vara förnuftiga och förutseende samt titta på andra läns beslut gentemot dess inventeringsresultat”, står det i skrivelsen till länsstyrelsen.

De tre politikerna pekar på att rennäringen i Norrbotten varje år tvingas lägga stora resurser på att freda sina djur mot björn under kalvningstiden.

”Idag har skyddsjakten kommit i otakt med licensjakten. Alla intressenter vill vända på detta och ha större tilldelning under licensjakten i stället för att bedriva skyddsjakt under våren. Om inte tilldelningen utökas av björn nu i höst kommer det återigen leda till utökad skyddsjakt kommande vår. I värsta fall, om spårförhållandena blir dåliga till våren kommer ett stort antal renkalvar bli björnmat, utan att vi gjort vårt yttersta för att begränsa det totala rovdjurstrycket för rennäringen”, skriver Sjöö, Tjärdalen och Ottosson till länsstyrelsen.

– Det är fler ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen som ställer sig bakom vårt krav. Men vi har inte fått deras namnteckningar under skrivelsen, eftersom vi valde att skicka in den snabbt, säger Erika Sjöö i en kommentar till Jaktjournalen.