Jaktnyheter

Lodjursjakten avlyst i nio områden i landet

Det går undan i lodjursjakten på en del håll i landet. I nio områden är jakten avlyst
I Stockholms län har tre lodjur skjutits och därmed är kvoten fylld. Det samma gäller jaktområde 1 i Värmland där de två djur som var tilldelade har fällts. I jaktområde två i Värmland har tre lodjur skjutits och ytterligare fyra återstår. I Västerbotten har sju lodjur fällts i det östra området och jakten är avlyst. I det västra området, som hade nio djur i tilldelning, återstår sex. I Västmanland och den södra delen av Västra Götaland är jakten också avlyst. I Jämtlands län är jakten avlyst i områdena 1, 2, 6 och 7. Därmed återstår 4 av de 15 lodjur som länsstyrelsen medgav jakt på i länet.