Ingen lodjursjakt i Norrbotten – ”under miniminivån”

Det blir ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten i år. – Vi ligger under miniminivån för stammen, säger Anna Danell, handläggare vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har beslutat att det inte blir någon lodjursjakt i Norrbotten i vinter. Foto: Gettyimages

Länsstyrelsen fattade beslutet på tisdagen.

– Egentligen ska beslutet grundas på förra årets inventeringar. Vi har inväntat inventeringarna även i år, men inte kunnat finna fler familjegrupper än i fjol och då var siffran 16. Miniminivån är fastställd till 17 familjegrupper, säger Anna Danell

Vad beror det på?
– Vi hade en ganska omfattande skyddsjakt 2017, då det sköts 16 lodjur. I licensjakten det året var tilldelningen 8. 2018 hade vi upplåtit 4 lodjur, max 2 honor, och det fälldes 3 djur totalt, säger Anna Danell.

Här kan du läsa om tilldelningen i övrigt i den svenska lodjursjakten.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼