Jaktnyheter

Inga fall av befarad dödlig hundsmitta i Sverige

Myndigheterna har inga uppgifter om att svenska hundar drabbats av samma typ av sjukdom och dödsfall som rapporteras i Norge. Foto: Mikael Moilanen
Det finns inga konstaterade fall i Sverige av den mystiska smitta som befaras ha dödat ett 20-tal hundar i Norge.
– Det går många rykten på Facebook, men vi har inga indikationer på att svenska hundar insjuknat, säger Elnaz Alizadeh, kommunikationschef vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jaktjournalen har tidigare berättat att ett 20-tal hundar dött i Norge. De har haft kraftiga, blodiga diarréer och snabbt försämrat allmäntillstånd. Norska hundevenemang har ställts in och norska hundar får inte delta i svenska tävlingar och utställningar.

Tre hundar obducerade

I nuläget vet man inte vad dödsfallen hos hundarna beror på. Det är okänt om det är virus, bakterier eller förgiftning eller något annat. Aftonbladet skriver om ett fall i Umeå i maj, där en hund ska ha dött i symtom som liknar de norska hundar drabbats av. – Det har inte rapporterats några svenska fall. De symtom som beskrivs är väldigt vanliga när hundar insjuknar, säger Elnaz Alizadeh. Människor som vill följa de senaste uppdateringarna kring smittade hundar i Norge uppmanas följa myndigheternas sidor. I Norge är det Norska veterinärinstitutet och i Sverige SVA och Jordbruksverket. Hittills har tre döda hundar obducerats i Norge och myndigheterna väntar på provsvar.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21