Din hund kan hjälpa sina mer otursförföljda artsfränder genom att ge blod. Foto: Gettu Images.

Blodtransfusioner räddar liv – även bland hundar

En hund som blir skadad under jakt tillhör dem som ibland är beroende av en blodtransfusion. Då krävs det att friska hundar ibland lämnar blod. Ditt djur kan alltså hjälpa andra hundar.

Den första blodtransfusionen mellan hundar genomfördes faktiskt redan på 1600-talet. Idag har ett nordiskt blodbanksråd utformat riktlinjer för hur en blodbank bör bedrivas och flera djursjukhus har byggt upp blodbanker.

En del hundraser är DEA 1.1 negativa: vilket innebär att de kan ge blod till flera potientiella mottagare. Vilken blodgrupp ditt djur har är inget du behöver ta reda på i förväg.


– Blodtypning inför en blodgiva går snabbt så det tycker jag inte man behöver”, säger Kristoffer Dreimanis, Universitetsdjursjukhuset vid SLU till tidningen Djurskyddet.

Blodtransfusion vanligt vid jaktskador

Vanliga anledningar till att en hund behöver en blodtransfusion är vid exempelvis trafikolyckor och vid jaktskador.

För att din hund ska kunna vara med och hjälpa mindre lyckosamma jaktkamrater krävs bland annat ett lugnt stabilt temperament. Att hunden är mellan ett och fyra år vid uppstarten och god hälsa. Den får inte heller tidigare ha mottagit en blodtrasufision. Hunden går i pension vid 8-års ålder.

–Man blir imponerad över hur de ställer upp utan stress varje gång, säger Dreimanis till Djurskyddet.

Fatt göra en fullständig tappning krävs att hunden väger minst 27 kg.