Jaktnyheter

Brist på akut vård om jakthunden blir skadad

I sommar och in på starten för säsongens jaktträning stänger flera djursjukhus akuten på grund av personalbrist. Därför sätts distriktsveterinärerna in för att ta hand om bland andra skadade jakthundar. Foto: Per Jonson

Det svåra läget för djursjukhusen gör att landsbygdsministern har kallat till krismöte. Distriktsveterinärerna rycker in för att ta hand om akutfallen sedan personalbrist gör att flera djursjukhus begränsar öppettiderna, eller stänger helt, under kvällar och helger i sommar. Blir till exempel en jakthund ormbiten i sommar, eller skadad på något annat sätt under jaktträning i augusti, är det omöjlig eller svårt att få akut vård på helger eller nätter.

"}}

Det gäller till exempel upptagningsområdet runt djursjukhuset Strömsholm utanför Västerås. Där är akutintaget för hundar och andra smådjur stängt på vardagar mellan klockan 22 och 08 fram till den 31 augusti.

Under helger är det helt stängt till och med den 21-22 augusti, då säsongen för jaktträning av hundar är igång på allvar. Förutom vildsvin och fågel gäller att det även går att släppa hundar efter till exempel älg, räv och grävling.

Slopat nattöppet i Ultuna

Akutmottagningen hos universitetsdjursjukhuset Ultuna i Uppsala har tillfälligt, fram till den 25 augusti, slopat att ha nattöppet efter klockan 22 under sommaren.

”Vi vill undvika situationen där vi med jämna mellanrum blir tvingade att med kort varsel stänga akutmottagningen, eller dra ner på verksamheten på andra sätt. Det skapar en otydlighet och en osäkerhet hos djurägare” meddelade sjukhusledningen i maj.

”Rekryteringar pågår”

”Rekryteringar pågår. Dock tar det tid att rekrytera och det tar tid att lära upp nya medarbetare”, tilläggs det på Ultunas webbsida.

Att flera djursjukhus begränsar sina öppettider under kvällar och helger, eller stänger verksamheter helt, har gjort att Jordbruksverket slagit larm till Näringsdepartementet. Det handlar främst om brist på veterinärer.

– I slutändan riskerar detta att drabba enskilda djurägare och djur. I praktiken kan det handla om att djur måste avlivas, för att bespara djuren onödigt lidande – trots att avancerad sjukvård hade varit möjligt om denna hade funnits att tillgå på djursjukhus, säger Annett Kjellberg i ett pressmeddelande. Hon är avdelningschef på djuravdelningen på Jordbruksverket.

Distriktsveterinärerna måste rycka in

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket och ska försöka möta det ökade trycket under sommaren. Distriktsveterinärerna får ta över ansvaret, där privata veterinärer hittills stått för beredskapen.

– Vi kommer att göra vårt yttersta, men måste prioritera akut sjuka djur och kommer att minska eller senarelägga utbudet av förebyggande vård. Många djurägare kommer vara tvungna att åka längre för att få vård till sitt djur. Väntetider för att få vård kommer bli längre, kommenterar Hillevi Lindström, chef för distriktsveterinärerna.

På längre sikt gäller det att bland annat se till att det utbildas fler veterinärer och att det efter Brexit upprättas avtal med Storbritannien, så brittiska veterinärer kan jobba i Sverige, meddelar Jordbruksverket.

Krismöte hos landsbygdsministern

Den 10 juni bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) in berörda aktörer för samtal om krisläget och möjliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna.

– Det är av absolut yttersta vikt att vi tillsammans nu lyfter på varenda sten för att trygga tillgången på veterinärer i Sverige – på både kort och lång sikt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.