Jaktnyheter

Bly från nedlagd skjutbana försenar bostadsbygge

Blyrester från en gammal skjutbana gör att byggandet av nya bostäder försenas i Lindesberg. Kommunen har bestämt att marken måste kartläggas och saneras.
SVT Örebro rapporterar att Lindesbergs kommun planerar nya bostäder bakom Stadsskogsskolan. När man undersökte marken upptäckte man så höga halter bly, att marken måste saneras innan den kan bebyggas. Blyet ska komma från en skjutbana som låg på platsen och lades ned för cirka 100 år sedan. Nu ska kommunen kartlägga hur stort område som är kontaminerat och sedan starta en sanering. Barnen som går på Stadsskogsskolan kommer under 2021 att flyttas till Lindbackaskolan i Lindesberg. Ingen sanering påbörjas så länge eleverna är kvar vid Stadsskogsskolan.