Jaktnyheter

Bakslag både för staten och samebyarna i Girjasmålet

Varken staten eller Girjas sameby är vinnare efter dagens dom i Hovrätten. Arkivfoto: Per Jonson
Luleå (JJ) Uppdaterad. Dagens dom i Girjasmålet innebär bakslag både för samebyarna och staten. Rätten slår fast att samebyn har "bättre rätt" till jakt och fiske, men den får inte ensam rätt att förvalta jakten och fisket. – Det fortsätter som förut – länsstyrelsen upplåter jakt och fiske till andra personer, säger Margareta Bergström, hovrättspresident, till Jaktjournalen.
Girjas sameby stämde 2009 staten för att få tillbaka förvaltningen av jakten och fisket på statliga marker som också är året runt-marker för samebyn. Länsstyrelsen i Norrbotten har på statens vägnar sålt bland annat småviltskort. I tingsrätten vann samebyn tillbaka förvaltningsrätten och jakten och fisket och staten överklagade till Hovrätten. Så här skriver Hovrätten i övre Norrland i ett pressmeddelande: ”Hovrätten anser att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt. De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen prövar frågor om upplåtelse till andra anses inte strida mot grundlagen. Hovrätten fastställer därför att samebyn har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske, men till skillnad från tingsrätten avslår hovrätten byns yrkande om att utan statens samtycke kunna upplåta sin rätt till jakt och fiske.”

Fortsätter som förut

– Den principiella frågan har samerna vunnit – det är deras jakt- och fiskerätt. Men samernas önskemål om att själva kunna upplåta jakt och fiske till andra människor har vi ogillat. Det fortsätter som förut, att länsstyrelserna upplåter jakt och fiske, säger Margareta Bergström. – Vi har varit rädda för att det inte längre ska bli lika lätt för alla svenska medborgare att få jaga och fiska, säger Peter Ledin, verksamhetsledare för Svenska Jägareförbundet i Norrbotten. – För oss har det handlat om en principfråga, att vi inte ska bli av med rättigheter som vi har, säger Jenny Wik-Karlsson, verksamhetschef på Svenska samernas riksförbund. Eftersom ärendet  berör  rätten till jakten och fisket i fjällvärlden i hela Sverige väntas saken överklagas till Högsta domstolen.