Jaktnyheter

AFRIKANSK SVINPEST: Detta har hänt

Benprovet som analyserats av SVA. Foto: Erik Ågren

Jaktjournalen sammanfattar hittills känd information.

Torsdag 28 september

Fortfarande inga smittade vildsvin utanför kärnområdet

Totalt har nu 46 döda vildsvin hittats som visat sig bära på afrikansk svinpest. Smittan håller sig dock fortfarande inom det mindre kärnområde som senare ska stängslas in.

Onsdag 27 september

Inga nya tester har utförts sedan gårdagen och ingenting har hänt som ändrar synen på utbrottet berättar biträdande statsepizootolog Maria Nöremark vid myndigheternas dagliga presskonferens.

Samtidigt jobbar Jordbruksverket vidare med att titta på konsekvenserna av de restriktioner som införts i området. Det vad gäller bland annat ersättningar och ansökningar om undantag.

Vad gäller instängslingen av kärnområdet går det enligt Jordbruksverket inte att ge någon exakt tidsplan.

Måndag 25 september

Prover från den smittade zonen kommer nu regelbundet skickas till SVA på tisdagar och analyseras på onsdagar. Uppdateringar av resultaten kommer publiceras på SVA:s webbplats på onsdagar efter att proverna analyserats.

Prover från upphittade vildsvin från övriga landet ingår inte i utbrottsarbetet, de är en del av den pågående fallviltsövervakningen och analyseras för afrikansk svinpest som tidigare. Resultaten publiceras löpande på SVA:s sidor om övervakning av afrikansk svinpest.

– Vi förstår att många är oroliga att afrikansk svinpest ska hittas utanför den smittade zonen. Samtidigt är det inte motiverat att betrakta varje upphittat vildsvin som en misstanke om afrikansk svinpest. Vilda djur dör av olika orsaker. Vi känner oss trygga med den övervakning vi har och de åtgärder vi fortsatt vidtar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Sedan uppdateringen i fredags har inga nya fynd analyserats från den smittade zonen, nästa uppdatering kommer på onsdag.

Fredag 22 september

Under eftermiddagens pressträff släppte Jordbruksverket kartan över kärnområdet som ska stängslas in.

Statsepizootolog Karl Ståhl berättade om fyra nya bekräftade fall, och resultatet av EU-experternas besök.

Stängsel måste upp inom 2-3 månader

Totalt har:

51 vildsvin undersökts

41 har konstaterats med ASF

10 Ej påvisade

SVA:s karta över var de provtagna vildsvinen hittats. Röd plupp är smittade vildsvin.
Större karta hittar du hos SVA.

Torsdag 21 september

SVA har denna dag inga nya provsvar att presentera. Det finns inga fynd som förändrar SVA:s bild av utbrottet.

Jaktjournalen har tidigare berättat om Jordbruksverkets planer att stängsla in området. Nu är beslutet fattat. Cirka 100 kvadratkilometer, 10 000 hektar, kommer stängslas in.

Tills vidare kommer samma restriktioner gälla i det instängslade kärnområdet som i resten av den smittade zonen.

– Vi jobbar nu skyndsamt vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas och vem som ska utföra arbetet. Vi kommer i den processen att föra en dialog med de markägare och boende som blir direkt berörda, säger Jan Cedervärn, överdirektör och ordförande i Jordbruksverkets krisorganisation, i ett pressmeddelande.

När det exakta området för stängsling är fastställt, kommer en karta att publiceras.

Onsdag 20 september

Afrikansk svinpest: Så visar folk sin uppskattning till jägarna

Företagare och allmänheten kommer till jägarnas samlingsplats och överlämnar allt från mackor till choklad och drycker av olika slag.

Afrikansk svinpest: S-krav om stöd till drabbade

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Eriksson trycker på och vill att regeringen beslutar om stöd till människor och företag som drabbas av restriktionerna i området som spärrats av på grund av afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest: Höjd skottpeng diskuteras i Norge

Norge har bara några tusen vildsvin och utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige skrämmer Norrmännen. Nu diskuteras höjd ersättning till jägare som skickar in delar från skjutna vildsvin till myndigheterna.

17:00 Vid myndigheternas presskonferens framkom att inga fler grisar har visat sig smittade sedan i går. Samtidigt berättar biträdande statsepizootolog Maria Noremark att det egentligen inte är hur många döda djur som hittas med smittan som spelar roll. Det är mer intressant om man skulle hitta smittade grisar i en annan del av zonen än den begränsade del där samtliga smittade djur hittills har hittats.

Tisdag 19 september

Så kan pesten stängslas in i Fagersta – beslut inom kort

Karta som visar hur myndigheterna kan komma att stängsla in kärnområdet för den afrikanska svinpesten i Fagersta.

Senaste nytt om Afrikansk svinpest: Osannolikt att smittan bara finns inom ett litet område

Än så länge har döda vildsvin bara hittats inom ett begränsat område, men statsepizootolog Karl Ståhl menar att det troliga är att smittan kommer att upptäckas även inom andra delar av zonen i Fagersta.

Måndag 18 september

Letandet efter griskadaver i det smittade området har nu pågått i tio dagar. Ytterligare tio kommer att behövas innan hela området är genomsökt menar statsepizootolog Karl Ståhl. Efter det kommer hela området att behöva söka igenom igen. kanske flera gånger.

Efter helgens stora sökinsats där runt 400 jägare deltog har nu totalt 34 vildsvin konstaterats bära på smittan. Samtliga inom det så kallade kärnområdet som är runt fem kilometer brett. Inga döda djur har hittats utanför kärnområdet.

Fredag den 15 september

Totalt 20 smittade vildsvin hittade – Jaktjournalen

Vid myndigheternas pressträff framkom det att man nu analyserat totalt 22 vildsvin varav 20 har visat sig bära på smittan. I övrigt flyter arbetet på plats i Fagersta på meddelades vid presskonferensen.

Oro att jägare ska föra smittan till Danmark

I Danmark finns nu en oro att danska jägare ska föra in afrikansk svinpest till Danmark. Det efter att ha varit på jakt i Sverige.

Torsdag den 14 september

Afrikansk svinpest: Stor sökinsats planeras i helgen

Inga nya fall av smittan har rapporterats sedan igår men sökandet efter
kadaver fortsätter med obruten kraft. Samtidigt hålls i kväll ett stort möte
för att planera sen stor sökinsats i helgen.

Onsdagen 13 september

Här ska kadavren brännas – central upprättad i Fagersta

Som ett viktigt led i arbetet med att bekämpa afrikansk svinpest har
Jordbruksverket beslutat att upprätta central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta. Centralen är nu uppbyggd och bemannad med utbildad personal. Av smittskyddsskäl kommer enbart behöriga att få tillträde till anläggningen.

Alla vildsvin i kärnområdet kommer att skjutas – liten risk att andra vilda arter sprider smitta

Jakten med att kartlägga smittans utbredning fortsätter i kärnområdet av den zon som belagts med restriktioner på grund av utbrottet av afrikansk svinpest. På sikt kommer alla vildsvin i den innersta zonen att skjutas, men andra arter berörs inte då de inte anses riskerar sprida smittan.

Tisdagen den 12 september

Branschorganisation: Vildsvin på avfallsanläggningar inte jättevanligt

I samband med utbrottet av afrikans svinpest i Fagersta så har det
spekulerats om en intilliggande soptipp skulle kunna vara den plats varifrån
grisarna kommit i kontakt med smittan. Men hos kommunernas
branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige menar man att spridningsrisken från avfallsanläggningarna inte är överhängande.

Vaccin mot afrikansk svinpest kan vara på gång – ”utmaning med vildsvinen”

Statsepizootolog Carl Ståhl berättar om det arbete som pågår runt om i
världen för att få fram vaccin mot afrikansk svinpest. Vaccin för tamgrisar kan komma inom några år – det är dock svårare att få fram vaccin till vildsvin.

Förslag klubbas idag – så blir ersättningen till jägarna i pestområdet

Jan Cedersvärd berättar i Jaktjournalen hur ersättningen till jägarna, som
letar döda vildsvin i Fagersta, kommer att bli.

Magnus från Göteborg offrar semester för att leta döda vildsvin

Magnus har åkt ända från Göteborg och offrar sina sista semesterdagar för
att leta döda vildsvin i Fagersta. Jaktjournalens utsände utbringar ett
fyrfaldigt leve i webbradio. Dessutom skogschefen på AB Karl Hedin.

Måndagen den 11 september

Exportstopp för svenskt griskött

Flera länder i Sydostasien stoppar griskött från Sverige, uppger Magnus
Därth, vd för branschorganisationen Kött- och charkföretagen, till Ekot.

Svårt jobb att få ut alla döda vildsvin ur skogen

Uppdraget med att stoppa spridningen av afrikansk vildsvinspest i skogarna i Fagersta växer i omfattning. Frågan är vilka fordon som tar sig fram i terrängen där jägarna till och med har svårt att gå. Biträdande statsveterinär Erik Ågren förklarar i webbradio.

Jordbruksverket söker fler frivilliga jägare till pestzonen i Fagersta

Det behövs fler frivilliga jägare som hjälper till i jobbet med att hitta
döda vildsvin i Fagersta. Rekryterings- och informationsmöte i Fagersta ikväll.

Sopstationen i Fagersta stängs

Efter utbrottet av afrikansk svinpest i kommunen har Jordbruksverket
beslutat att återbruket vid sopstationen Sänkmossen i Fagersta ska stängas.

Afrikanska svinpesten: ” Kommer aldrig få reda på hur den kom hit”

Hur smittan först kom till Fagersta är något vi troligtvis aldrig kommer att
få reda på. Det menar Karl Ståhl, Statsepizootolog på SVA. Hittills har sju
smittade vildsvin hittats i ett ganska begränsat område utanför Fagersta.

Beskedet: Alla tamgrisar ska avlivas

Ett tungt besked kom idag till dem som har tamgrisar inom smittområdet i
Västmanland. Samtliga grisar ska avlivas. Hur många grisar det gäller är i
nuläget oklart.

Hör presskonferensen med Peter Kullgren här

Landsbygdsminster Peter Kullgren, KD, håller pressträff i Fagersta
tillsammans med Jordbruksverket, SVA och komunnen – om utbrottet av afrikansk svinpest.

Söndagen den 10 september

Gift? Spadar att gräva ut döda vildsvin som dryper av förruttnelsevätska
med? Betalt till jägarna? Kadaverhundar? Stopp för golfspel? Det är många
frågor som dyker upp i Jaktjournalens webbradio om afrikansk svinpest denna söndagen den 10 september 2023.

Inslag i webbradio

Lördagen den 9 september

Jägarna inleder arbetet med att försöka hitta döda vildsvin i terrängen.
Flera vildsvin hittas döda och vi pratar med en jaktledare, SVA:s Karin
Olofsson Sannö och Jägareförbundets Lars Björk.

Jaktjournalens får påstötningar från flera personer som undrar hur golfbanan kan få vara öppen. Där bökade vildsvinen sönder gräsmattan så sent som för en vecka sedan.

Inslag i webbradio

Fredag 8 september

08:44

Kadaversök, buffertzon och jakt. Statsepizootolog Karl Ståhl förklarar för
Jaktjournalen
hur smittan ska bekämpas.

13:40

Läs: ”Utgår från att allmänheten följer restriktionerna”

Beslutet om restriktioner och förbud i den drabbade zonen är tagna med stöd i Epizootilagen.

Den myndighet som beslutat om restriktionerna och som också är kontrollmyndighet är Jordbruksverket. Lagen ger också myndigheten ett informationsansvar för att underlätta för enskilda personer att följa restriktionerna.

15:43

Ministern: Riktigt allvarlig smitta men vi är väl förberedda

–  Just eftersom smittan funnits inom EU och i vår närhet sedan
tidigare så har vi haft mycket dialog med andra länder och det har varit ett
scenario att vi skulle få in den i Sverige. Det är en mycket allvarlig smitta
som kräver stora insatser men vi är väl förberedda. Vi har handlingsplaner och material för att kunna hantera detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, KD, till Jaktjournalen.

18:00

Specialavsnitt om afrikansk svinpest i Jaktjournalen podd

Finns där poddar finns, eller lyssna här.

Chock. Så kan man sammanfatta läget i Fagersta efter beskedet om
utbrottet av afrikansk svinpest i kommunen. I det här specialavsnittet av
Jaktjournalen podd träffar vi bland annat drabbade människor

Vi pratar med jägare som berövas sin jakt i två år, i bästa fall.
Lantbrukare som inte får sälja sitt spannmål och skogsägare som inte kan ta hand om barkborreträd.

Dessutom med polisen som inte vet om det är han som ska övervaka förbudet

 Vi har också ett snack med riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné på
Jägareförbundet, som suttit i den innersta kretsen när myndigheterna tagit fram strategin för hur smittan ska bekämpas.

Torsdag 7 september

05:45
Befäl på polisens ledningcentral
i Region Mitt, har inte fått någon
information om eventuella avspärrningar kring det område där afrikansk svinpest har konstaterats.

Hade du fått information om det när du påbörjade ditt skift, om det
varit aktuellt med avspärrningar?

– Ja, det borde jag ha hört någonting om, säger Joar Källman till
Jaktjournalen.

Vakthavande befäl i Region Bergslagen, som gränsar till området i Fagersta, har på torsdagsmorgonen inte heller fått någon information om behov av eventuella avspärrningar.

06.45 Nära det begränsade område där de döda vildsvinen i
Fagersta hittats ligger den kommunala soptippen i Fagersta. Det finns
misstankar om att vildsvinen ätit något där som innehållit smitta.
Anställd på sopstationen har denna morgon inte fått någon information om
utbrottet av afrikansk svinpest.

09:15

Statsepizootologen Karl Ståhl uttalar sig till Jaktjournalen om myndighetsansvar och att det sannolikt blir en intensiv vildsvinsjakt i det drabbade området.

09:17

Jordbruksverkets smittskyddschef Katharina Gielen säger till Jaktjournalen att man avråder människor från att ge sig ut i skogarna kring Hyppenbenning.

09:46

Här är det lokala jaktlagets karta över var de hittat de döda vildsvinen.

10:25

Så gör du med svamp och kött från det drabbade området.
Karl Ståhl svarar på frågorna i Jaktjournalen.

13:05

Under dagen har det kommit upp information på Fagersta
kommuns hemsida
om att ASF-viruset påträffats.
Det finns dock ingen information till allmänheten om vilka åtgärder som vidtas eller hur man kan förhindra att smittan sprid.

14:55

I förmiddags sa Jordbruksverket till Jaktjournalen att man före lunch idag
kommer gå ut med besked om hur stor område som ska spärras av.
Ännu har inget besked kommit.

15:05

Statsveterinär Erika Chenais, SVA, säger till Aftonbladet att ett område på 800 kvadratkilometer kommer att
spärras av. Jordbruksverket som formellt ska fatta beslut har inte
lämnat besked ännu
.

15:25

– Det är inte riktigt färdigt men de sitter med beslutet så det kommer
alldeles snart. Tacksam om ni väntar lite. Det trycks på knappen snart. Då
kommer beslut och pressmeddelande alldeles strax, säger Lena Hellqvist
Björnerot, Sveriges officiella chefsveterinär (CVO), Jordbruksverket, till
Jaktjournalen.

– Nu är det klart…

– Summa summarum är det 996 kvadratkilometer, säger Lena Hellqvist
Björnerot.

15:40

Nästan 100 000 hektar ska spärras av, bekräftar Jordbruksverket
för Jaktjournalen.

16:02

Släppte Jordbruksverket sitt pressmeddelande om vilket område det nu råder restriktioner i.

Här finns karta och alla regler och restriktioner som gäller i zonen.

Onsdag 6 september

17:24 skickar SVA ut ett pressmeddelande via TT om att
Afrikansk svinpest påvisats i ett prov från en av de döda vildsvinen.

17:31 skickar SVA själva ut samma pressmeddelande.

”Berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och
bekämpa smittan. Mer information kommer att tillhandahållas fortlöpande”
skriver SVA.

” Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också
del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande
situation”, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

Ingen mer information kommer till allmänhet eller journalister under
onsdagen.

Ingen information går ut lokalt på till exempel Fagersta kommuns hemsida.

Jägareförbundet skriver på sin sajt under kvällen att de kommer stödja myndigheterna efter bästa förmåga.

” Just nu är vi i en fas där vi avvaktar information och agerande från
myndigheternas, säger kommunikationschef Magnus Rydholm”

Måndag 4 september

Jaktlaget skickar proverna till SVA.

Lördag-söndag, 2-3 september

Under helgen hittas fler självdöda vildsvin av jägarna i Hyppenbennings jaktlag utanför Fagersta. Sammanlagt sju döda vildsvin. Dessutom har vinglande vildsvin observerats.

Under helgen sköts ett vildsvin som jaktlaget tog blodprov på. De förser SVA med jaktkarta och information.

Onsdag 30 augusti

Mystisk självdöd hos vildsvin i Fagersta

Jaktjournalen berättar att två självdöda och ett döende vildsvin hittats i ett litet område i Fagersta kommun.Nyheten fångas upp av TT och publiceras av redaktioner runt om i Sverige.

27 augusti

Två kvinnor som är ute och rider ser ett dött vildsvin i ett dike. De kontaktar det lokala jaktlaget som kommer till platsen inom en timma. Jaktlaget sågar av ett ben från vildsvinet och sparar i frysen.

25 augusti

Jägaren Pär Granström hittar ett svårt medtaget vildsvin i ett dike. Det levde och låg och ryckte lite. Vildsvinet avlivades.
– Vi kontaktade SVA som instruerade oss att såga av ett ben för provtagning, om vi hittade kadaver.