Jaktnyheter

AFRIKANSK SVINPEST: Regler och restriktioner i den smittade zonen

I området råder nu kraftiga restriktioner. Karta: Jordbruksverket, Foto: Getty Images

Klockan 16:02 idag meddelade Jordbruksverket restriktioner på nästan 100 000 hektar i Västmanland till följd av afrikansk svinpest. Här finns karta och regler.

Med anledning av att ett utbrott av afrikansk svinpest har bekräftats behöver en smittad zon fastställas i det område där sjukdomen förekommer. För att minimera risken för spridning av sjukdomen ska det inom zonen gälla vissa förbud och restriktioner.

Restriktioner i den smittade zonen

  • Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.
  • Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.
  • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
  • Att släppa hundar lösa.
  • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.
  • Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Det är alltså inte tillåtet att plocka svamp eller bär i den smittade zonen. Inte heller skogspromenader utanför anlagd väg eller bad på icke allmän plats.

Inte heller Hundtävlingar eller guidad natur- och kulturvandring i skog och mark.

Här finns Jordbruksverkets detaljerade beslut, bilaga 2


Karta

För större kartbild, klicka här

I syfte att minska störningar på vildsvin samt minska risken för smittspridning ur zonen måste fordon och maskiner som använts i lantbruk och skogsbruk i den smittade zonen, rengöras och desinficeras för att få flyttas.
Jordbruksverkets instruktioner för detta ska följas.

Tamgrisägare

För den som håller tamgris i smittad zon gäller stränga regler om daglig dokumentation om bland annat dödsfall och förändringar av antalet djur.

Djurhållaren ska snarast möjligt rapportera ökad eller onormal dödlighet till Jordbruksverket.

Det krävs också att tamgrisägare för besöksjournal med datum, namn och telefonnummer för alla som besöker anläggningen.

Tamgrisarna måste hållas i stallar eller inhägnader för att förhindra direkt eller indirekt kontakt med vildsvin eller grisar från andra besättningar.

Tamgris och hägnande vildsvin får inte flyttas från smittad zon till annan medlemsstat i EU eller till tredjeland.

Kött får inte flyttas

Kött och köttproduker från tamgris och vildsvin som levt i smittad zon får endast flyttas ur zonen om Jordbruksverket gett tillstånd.

I den smittade zonen får kadaver av skjutna och självdöda frilevande vildsvin bara hanteras av personer som gått en av Jordbruksverket anvisad utbildning i biosäkerhet, eller som av bedöms av verket ha motsvarande kompetens.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.sva.se.