Jaktnyheter

23 björnar skjutna i Västerbotten på en månad

23 björnar har fällts sedan den 5 april i Västerbotten. Foto: Gettyimages
Hela 23 björnar har avlivats i skyddsjakt i Västerbotten den gångna månaden. Det påverkar naturligtvis tilldelningen i licensjakten.
– Samtliga björnar är fällda med anledning av rennäringsfrågor. Det hänger samman med att snödjupet på fjället gör att renarna inte går dit. En del vajor har börjat kalva i skogsområdena nedanför fjällen och när björnarna vaknar blir det problem, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig tjänsteman på länsstyrelsen i Västerbotten. I de flesta fall är det länsstyrelsens personal som ansvarat för avlivningen, och oftast från helikopter.

Michael Schneider

Ni hade 21 björnar i tilldelning i licensjakten 2019. Hur ser du på att skyddsjakten nu är större än licensjakten? – Målsättningen är att de flesta björnarna ska skjutas i licensjakt. Men det är snöförhållandena i fjällen som avgör, svarar Michael Schneider. Hur påverkar det här höstens licensjakt? – Målsättningen är att dödligheten bland björnar, både genom jakt och av andra orsaker, ska ligga kring max tio procent. Vårens skyddsjakt kan leda till mindre tilldelning i licensjakten, svarar Michael Schneider. Den första skyddsjakten i vår i Västerbotten genomfördes den 5 april. Tre björnar är fällda i kustlandet, en mellan Lycksele och Storuman och resten i skogsområdena nära fjällen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21