Jaktnyheter

Vetlanda säger nej till varg

Inga vargar i Vetlanda. Det kravet riktar kommunalrådet till länsstyrelsen med krav på förbud mot vargetablering inom kommungränsen. Foto: Gettyimages

I Vetlanda är vargen inte välkommen. I en skrivelse till Länsstyrelsen i Jönköping kräver kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda, Henrik Tvarnö (S), totalstopp för vargetableringar.

Kommunalrådets krav: noll vargar inom kommungränsen

Bakgrunden till den något ovanliga begäran är oro över de vargrevir som redan finns i Jönköpings län, från kommunens lantbrukare och landsbygdsföretagare. Men också att Vetlandas kommunledning bekymrar sig för hela den svenska livsmedelsförsörjningen.

Bättre förutsättningar

Utöver ett tydligt nej till vargetablering inom Vetlandas kommungräns, vill kommunstyrelseordförande Henrik Tvarnö även att länsstyrelsen ska göra mer för att förbättra förutsättningarna för att driva lantbruk, jaga och leva på landsbygden.

– Vi ser riskerna med att vi har en livsmedelsförsörjning som är alldeles för låg i landet. Där har vi en önskan om att man behöver värdera upp den egna inhemska produktionen, och ska det lyckas så behöver vi också stötta och hjälpa de gröna näringarna och de lantbrukare vi har, säger Henrik Tvarnö till Sveriges Radio P4 Jönköping.

Vill ha gemensam lösning

Tvarnö hoppas göra sådant intryck på länsstyrelsen med sin skrivelse att staten på sikt bjuder in representanter för de svenska kommunerna och landsbygdsföretagarna för att diskutera landsbygdsfrågorna i allmänhet och vargfrågan i synnerhet. Så att man kan komma fram till en gemensam lösning.

– Den behöver inte vara lika i hela landet. Man kommer förmodligen att behöva göra avvikelser för att det ska fungera i praktiken, förklarar Henrik Tvarnö.