Jaktnyheter

Vargföryngring i alla Västmanlands familjegrupper – 70 nya vargar

Sju föryngringar har konstaterats i Västmandlands län. Foto: Karta länsstyrelsen i Västmanland/GettyImages

Länsstyrelsen i Västmanlands län inventering av varg 2021 visar att föryngringen har tagit fart. Länet har åtta konstaterade vargrevir med sju föryngringar. Det ligger långt över länets förvaltningsmål.

"}}

Åren 2003 till 2006 fanns det ett vargrevir i Västmanlands län. Sedan inverteringen 2019-2020 är antalet revir åtta. Reviren har inte blivit fler sedan förra året, men föryngring har konstaterats i alla utom ett. Det handlar om cirka 70 nya individer.

Förvaltningsnivån nådd

Enligt länsstyrelsen i Västmanlands läns förvaltningsplan för stora rovdjur 2019-2024, är miniminivån på varg 1,5 föryngringar, motsvarande cirka 15 individer.
Förvaltningsnivån ligger därmed något högre: 1,8-2 föryngringar per år (18-20 individer). Målet uppnåddes redan åren 2006-2008 då man kommit upp i tre föryngringar. Sedan dess har antalet bara ökat.

Statistik från länsstyrelsen i Västmanland.

Senaste två inventeringsperioderna ligger antalet föryngringar på sju, cirka 70 individer.

Under den senaste inventeringssäsongen har fem vargar fällts under licensjakt och en död varg har rapporterats in.

Eventuellt beslut om licensjakt fattas i slutet av september.

Länsegna revir

De åtta reviren är fördelade på sju familjegrupper och ett revirmarkerande par.

Två av reviren är länsegna. Det handlar om Venabäcken som har ett revirmarkerande par och upptäcktes för första gången 2018-2019.

Det andra länsegna reviret Kesberget, som konstaterades 2016-2017. Tiken kommer från Färnareviret och hanen är född i Vimyrenreviret.

Vad det gäller reviret Vidaln som delas med Örebro län har man konstaterat en familjegrupp med årsvalpar. Men länsstyrelsen skriver att reviret sannolikt är upplöst då fem vargar fälldes där under licensjakten i januari 2021.

Kartan visar DNA-polygonen för de vargrevir som berör Västmanlands län. Polygonerna visar inte vargrevirens faktiska gränser utan endast det område där DNA från revirmarkerande individer har samlats in. Källa: Västmanlands länsstyrelse.

Här är Västmanlands läns åtta revir:

Aspafallet (röd)

Status: Familjegrupp med årsvalpar

Utbredning: Delas med Örebro län

Tiken: G140-13 (född i Hebyn-reviret)

Hanen: G125-17 (Född i Osdalen-reviret)

Hittades första gången: 2013–2014

 

Venabäcken (Mörkgrön)

Status: Revirmarkerande par

Utbredning: Länseget revir

Tiken: G55-17 (Född i Kesberget-reviret)

Hanen: G226-19 (Född i Vidaln-reviret)

Hittades första gången: 2018–2019

 

Gåsmyren (Lila)

Status: Familjegrupp med årsvalpar

Utbredning: Delas med Dalarnas län

Tiken: G124-13 (född i Tansen-reviret)

Hanen: G168-17 (Född i Glamsen-reviret)

Hittades första gången: 2013–2014

 

Kesberget (Blå)

Status: Familjegrupp med årsvalpar

Utbredning: Länseget revir

Tiken: G64-17 (född i Färna-reviret)

Hanen: G84-16 (Född i Vimyren-reviret)

Hittades första gången: 2016–2017

 

Vidaln (rosa)

Status: Familjegrupp med årsvalpar

Utbredning: Delas med Örebro län

Tiken: G147-15 (född i Kölsta-reviret)

Hanen: G45-19 (Född i Färna-reviret)

Hittades första gången: 2016–2017

 

Snösjön (Gul)

Status: Familjegrupp med årsvalpar

Utbredning: Delas med Dalarna och Örebro län.

Tiken: G9-18 (född i Kesberget-reviret)

Hanen: G175-19 (Född i Gårdsjö-reviret)

Hittades första gången: 2018–2019

 

Haraldsjön (Grön)

Status: Familjegrupp med årsvalpar

Utbredning: Delas med Örebros och Dalarnas län

Tiken: G259-17 (född i Aspafallet-reviret)

Hanen: G264-17 (Född i Billsjö-reviret) Hittades första gången: 2019–2020

 

Igelsjön (Ljusblå)

Status: Revirmarkerande par

Utbredning: Delas med Dalarnas och Gävleborgs län

Tiken: G70-19 (född i Tiveden-reviret)

Hanen: G205-17 (Född i Glamsen-reviret)

Hittades första gången: 2019–2020