Jaktnyheter

Varg får skjutas i Jämtland

Samebyn har stora renhjordar i området och därför får vargen skjutas. Karta: Google maps
En varg får skjutas sedan den börjat ge sig på renar i den norra delen av Jämtland.
P4 Jämtland rapporterar att Jijnjevaerie sameby fått en ren vargdödad vid Häbbersflyarna i Hotagens naturreservat. Samebyn har 5.000-5.500 renar i området och nu säger länsstyrelsen ja till skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada på renhjordarna. Länsstyrelsens personal anser inte att det finns någon annan lämplig lösning än att skjuta vargen.