Jägaren förvarade vapen hos sin pappa utan tillstånd.Foto: Josefine Julén

Förvarade jaktvapen hos pappa – döms för brott mot vapenlagen

Jägaren förvarade sin studsare hos sin pappa i ett godkänt vapenskåp. Pappan hade också licens för klass 1-vapen, men en ansökan om tillstånd för förvaring fanns inte.

"}}

Händelsen uppdagades i somras i Västerbotten, och i november åtalades en kvinna i 60-årsåldern för brott mot vapenlagen.

Kvinnan har jägarexamen och licens för en klass 1-studsare. I över tio års tid har hon förvarat studsaren hemma hos sin pappa, cirka nio mil från hennes egen bostad, i hans godkända vapenskåp.

Även pappa hade jägarexamen och licens för vapen av samma slag.

För rätten uppger jägaren att hon aldrig varit orolig över förvaringen utan trott att det varit tillåtet. Hon visste inte heller att hon skulle ansöka om tillstånd för att få förvara vapen hos någon annan.

Oaktsam

Nu har Umeå tingsrätt avgjort saken. Rätten fastslår att jägaren varit oaktsam och att hon inte känt till reglerna, inte kan fria henne från ansvar.

Åklagaren yrkade på att hennes studsare som varit omhändertagen skulle förverkas, men rätten avslog det och beslutade att kvinnan ska få tillbaka sitt vapen när domen vunnit laga kraft.

Kvinnan dömdes för brott mot vapenlagen. Påföljden blir dagsböter som uppgår till 10 500 kronor.