Istället för att utöka vapengarderoben utöver sex jaktvapen sänder regeringen ut ett förslag på remiss om att max tillåta sammanlagt tolv extra pipor eller slutstycken för kaliberbyten på befintliga jaktvapen. Foto: Gettyimages

Förslag på remiss om enklare tillstånd för pipbytessystem

Istället för att utöka vapengarderoben från max sex jaktvapen till tio jaktvapen, som riksdagen uppmanat till, kommer det ett förslag från justitiedepartementet om att utan behovsmotivering kunna tillåta max tolv extra slutstycken eller pipor för kaliberbyten på befintliga jaktvapen.

"}}

Här positionerar sig regeringen annorlunda än riksdagen som uppmanat om att jägarnas så kallade vapengarderob ska utökas. I ett så kallat tillkännagivande har riksdagen angett att jägare ska slippa motivera varför det femte och sjätte jaktvapnet behövs. Dessutom ska en jägare kunna ha upp till tio jaktvapen vid behov. Nu går gränsen vid sex jaktvapen.

Enklare få ha lösa slutstycken och pipor för kaliberbyte

Istället öppnar regeringen för att jägare lättare ska tillåtas ha fler lösa slutstycken och pipor, så att ett kulgevär för jakt kan användas för fler kalibrar. Förslaget från justitiedepartementet ska sändas ut på remiss.

Med nuvarande regler ska vissa vapendelar som inte ingår i vapengarderoben, som pipor och slutstycken, behovsprövas i varje enskilt fall.

Genom att utöka vapengarderoben med ytterligare vapendelar kan jaktvapen i större omfattning anpassas för olika typer av jakt med att fler kalibrar kan användas.

”Ger färre kompletta vapen i samhället”

”Det leder till en positiv utveckling då det även bidrar till att hålla nere antalet kompletta vapen i samhället”, resoneras det från justitiedepartementet

I promemorian föreslås att vapengarderoben för jakt max ska få ha tolv extra pipor eller slutstycken till de jaktvapen, stommar eller lådor som sökanden innehar.

Slipper motivera fler vapendelar

”För vapenägare innebär förslaget att det blir lättare att ansöka om tillstånd eftersom det inte kommer att krävas någon särskild behovsmotivering för de vapendelar som omfattas av förslaget. Förslaget innebär inte att kraven för att inneha pipor eller slutstycken sänks i övrigt”, kommenteras det i pressmeddelandet.

– Det är positivt att jägare enklare kan anpassa sina befintliga vapen utan att behöva komplettera med fler vapen. Förslaget kommer att minska administrationen för jägare som vill ha extra pipor eller slutstycken, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.