Jaktnyheter

Teori: Dräktig stenmårdshona åkte lastbil till Bromölla

En koloni med stenmårdar har fått fäste i Bromölla. Arkivbild: Gettyimages

Elva stenmårdar har konstaterats i Sverige och DNA-prov visar att alla troligen är släkt med varandra.
- Jag känner mig styrkt i min teori att en dräktig hona liftat med en lastbil och hoppat av i Bromölla, säger P-A Åhlén som leder jobbet att fånga stenmårdarna.

"}}

Det var 2018 som företrädare för Mårhundsprojektet, som drivs av Svenska Jägareförbundets och har som uppgift är att bekämpa invasiva arter i Sverige, kunde konstatera stenmård i Bromölla.

– Då kom det in bilder som jägare tagit under åren 2014 och 2015 – exempelvis stenmård fångad i fälla, berättar P-A Åhlén.

Uppdrag: Ta bort dem

Han framhåller att Naturvårdsverket ännu inte klassat stenmården som invasiv art i Sverige. Men Mårhundsprojektet har fått i uppgift att ta bort populationen i Bromölla.

– Det kan indikera att Naturvårdsverket är i färd med att ta ett beslut att stenmårdarna är oönskade, säger P-A Åhlen.

Nu har man konstaterat elva stenmårdar och fått svar på DNA-prover som visar att samtliga sannolikt är avkommor till en och samma hona.

– Stenmården är ökänd för att gnaga på elkablar i bilar. Jag tror att en dräktig hona hoppade in i en lastbil någonstans i Europa och åkte med in i Sverige. Om hon gick på egna ben över bron kan man undra varför hon inte stannade i ett perfekt habitat i södra Skåne, utan vandrade elva mil norrut till Bromölla, säger P-A Åhlen.

Tätbebyggt område

Han och de övriga i Mårdhunsprojektet försöker nu fånga mårdarna i Bromölla. De lever inom en radie av cirka fyra kilometer, men uppdraget är svårt eftersom de rör sig i tätbebyggda områden.

– De har en urban livsstil och vi kan liksom inte släppa på hundar och jaga dem med vapen. Istället sätter vi upp fällor, säger P-A Åhlen.

Så här skriver Wikipedia om stenmården.

Elva stenmårdar har konstaterats i Bromölla. De första DNA-proven visar att de sannolikt är avkommor till samma hona.