Jaktnyheter

Samma björnkvot i Dalarna som tidigare år

Precis som tidigare år blir det licensjakt på 48 björnar i Dalarna i augusti. Flest av björnarna får skjutas i norra och nordöstra Dalarna. Det är honkvot och liten licenstilldelning i delområde 3 och 4 i länet för att gynna björnstammens expansion söder ut. Foto: Per Jonson

(UPPDATERAD) Dalarna får samma kvot i licensjakten som tidigare år – 48 björnar får fällas totalt i länet. Kvoten är fördelad på fyra delområden, där två områden har en honkvot som kan stoppa jakten i förtid.

"}}

– Dalarnas viltförvaltningsdelegation har beslutat om de långsiktiga förvaltningsmålen för länet. Där framgår att Dalarna ska ha mellan 240 och 280 björnar. Vi kommer något steg närmare det målet i och med årets jakt och vi gör det på ett kontrollerat sätt, säger Marie Edvall, vilthandläggare på länsstyrelsen.
I område 1 är licenskvoten tio björnar. Av dessa ska minst fem björnar fällas i delområdet 1a för att rikta en del av avskjutningen till renarnas kalvningsområden, där björnar annars tar för många kalvar på våren.
I område 2 är kvoten 28 björnar.

Björnstammen ska spridas söder ut

Tilldelningen i länet i övrigt handlar om att gynna att björnstammen sprids söder om Dalarna.
Följaktligen blir det även i år bara jakt på tre licensbjörnar i Värmland och så fort en vuxen hona fällts blir jakten avlyst.
I område 3 i västra Dalarna är kvoten åtta björnar. Men jakten stoppas om det fällts tre vuxna  björnhonor som väger över 80 kilo.
Honkvoten för område 4 i södra Dalarna slår till så fort det fällts en vuxen hona. Totalt sett får det bara fällas två björnar i området.
Licensjakten startar den 21 augusti.

Inget hundupptag vid åtlar

Jakt vid åtel är tillåtet vid årets licensjakt på björn. Men upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet.
Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut den 15 oktober. Tillstånd för åtel måste sökas från länsstyrelsen innan åtel läggs ut.