Jaktnyheter

Så kan Polismyndigheten omhänderta vapen

Sjukdom, missbruk eller brottsmisstankar kan leda till att Polismyndigheten omhändertar vapen och inleder utredning om återkallande av licenser. Foto: Gettyimages
Bara i Värmland, Dalarna och Örebro län omhändertog polisen vapnen för 179 vapenägare under 2018. Bakgrunden var exempelvis misstänkta brott, sjukdomar eller missbruksproblem.
Den som har vapenlicens och innehar vapen ska enligt reglerna vara laglydig och skötsam. Dessutom kan både fysiska och psykiska sjukdomar göra att vapeninnehavet ifrågasätts. Om Polismyndighetens personal får kännedom om personliga förhållanden som kan leda till att licenserna återkallas, omhändertas vapnen i väntan på utredning. – Under 2018 öppnades 584 ärenden och 555 är öppna just nu i Region Bergslagen som omfattar Värmland, Dalarna och Örebro län, berättar Anneli Ferm, jurist och beslutsfattare i vapenfrågor. I 179 fall under 2018 omhändertogs vapnen för enskilda vapenägare i Region Bergslagen.

Vanligaste orsakerna

Det handlar om flera olika kategorier människor som polisens handläggare misstänker kan få sina licenser återkallade. I en del fall har läkare anmält till polisen att personerna är olämpliga som vapeninnehavare. Det kan handla om fysiska och psykiska sjukdomar. – Har man exempelvis dålig syn, som inte kan åtgärdas, så kan vapeninnehavet ifrågasättas. Samma sak gäller vid missbruk eller psykisk sjukdom. De absolut vanligaste anledningarna är Alzheimers sjukdom eller att människor mår psykiskt dåligt och har hotat att skada sig själva, berättar Anneli Ferm.

Försäljning eller destruktion

Brottsmisstankar kan också leda till myndighetens ingripande mot vapeninnehavare. Polisens belastnings- och misstankeregister är kopplat till vapenregistret och uppstår det brottsmisstankar får vapenhandläggarna och juristerna meddelande om det. Om vapnen omhändertas och licenserna återkallas förvarar polisen vapnen i tre månader. – Då kan ägaren be exempelvis en vapenhandlare eller privatpersoner att komma till polismyndigheten och köpa vapnen. Om de inte säljs inom tre månader fattar vi beslut om inlösen av vapnen. Priset bestäms av en värderingsman utsedd av länsstyrelsen. Blir det ingen försäljning inom tre månader destruerar vi vapnen, säger Anneli Ferm
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21