Jaktnyheter

Polisen: Vikbar kolv är okej, men…

När Olle Lund från Örebro ansökte om licens på en Ruger RPR fick han först avslag på grund av den vikbara kolven, men förvaltningsrätten godkände den. Nu hävdar polisen att det är den vikbara kolven i kombination med pistolgrepp som inte är tillåten.
Det var i oktober 2018 som Olle Lund ansökte om licens på en Ruger RPR. Polismyndigheten gav avslag med motiveringen att vapnet inte var lämpligt för jakt då det hade en vikbar kolv. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Karlstad som ansåg att den vikbara kolven inte utgjorde hinder och ärendet hamnade återigen hos Polismyndigheten som nu medger att kolven inte var något problem.

Nytt argument för nej

Med en ny motivering ger de ändå avslag på Olles licensansökan och i det nya avslaget skriver de att det var ”felaktigt av Polismyndigheten att i det tidigare beslutet enbart hänvisa till vikbar kolv och inte till kombinationen vikbar kolv och pistolgrepp som grund för avslag.” Vidare skriver polismyndigheten att de instämmer i Förvaltningsrättens bedömning ”att endast vik- eller fällbar kolv inte utgör grund för olämplighet”. Polisen motiverar beslutet med flera andra liknande fall med manuellt repeterande kulvapen med vikbar kolv i kombination med pistolgrepp. Bland annat nämner man Tikka T3x TAC A1 som Jaktjournalen skrivit om vi ett flertal tillfällen.

Daniel Sanchez

Tobias vann mot polisen om Tikka T3x TAC A1