Annons
Ny rapport – jägare mest negativa till tjuvjakt på varg - Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
4 år sedan forskning
Foto: Arkiv/Gettyimages (montage)
Ny rapport – jägare mest negativa till tjuvjakt på varg
I en ny rapport från Norska Institutet för Naturförvaltning (NINA) framkommer det att jägare i Norge är mer negativa till illegal vargjakt än befolkningen generellt.
I undersökningen fanns frågan om i vilken grad den tillfrågade tycker det är acceptabelt att tjuvjaga varg. 55 procent av jägarna tyckte det var fullständigt oacceptabelt, i jämförelse med 49 procent av det totala urvalet på 3 032 representativt utvalda personer från befolkningen i Norge.

Få personer ger starkt stöd

Bakom rapporten står forskarna Ketil Skogen och Olve Krange. – Vargen är mest kontroversiell av våra stora rovdjur i norsk natur och därför väljer vi att använda den som exempel, säger Ketil Skogen och fortsätter. – Undersökningen visar att det är få personer som ger starkt stöd till illegal vargjakt. Samtidigt är nästan halvparten av de som deltog i enkäten inte helt avvisande till att illegal jakt på varg någon gång kan vara acceptabelt. Men det är värt att lägga märke till att det är bland jägarna vi finner störst andel som är helt avståndstagande till den illegala jakten.

Protesthandling

Forskarna ser i resultatet av undersökningen att personernas generella inställning till varg har ett samband med deras inställning till jakt. Bland de som gillar varg är endast tre procent positiva till tjuvjakt, medan acceptens för tjuvjakt är 47 procent hos dem starkt ogillar varg. Forskarna ser också ett annat mönster som bland annat den svenska SLU-forskaren Erika von Essen uppmärksammat tidigare. Det handlar om tjuvjakt som en protesthandling. Mer än hälften av jägarna i undersökningen tycker illegal jakt är en protesthandling. – Vi ser att förhållningssättet till illegal jakt på varg hänger ihop med vissa politiska synpunkter. De som accepterar illegal jakt är också skeptiska till eliter, invandrare, global uppvärmning och de har lite förtroende för miljöinstitutioner, säger Olve Krange.

Tradition och förvaltning

Personer som ansåg tradition och förvaltning som de viktigaste motiven till att bedriva jakt hade en utbredd acceptens till illegal jakt. Den illegala jakten är enligt svaren i undersökningen den lagöverträdelsen som deltagarna tycker är minst allvarligt. ­– Mönstret är likadant som det vi observerade i frågan om det är acceptabelt att skjuta varg illegalt. De som förhåller sig neutrala till om jaktkamrater jagar varg illegalt tycker inte myndigheter tar hänsyn till jägarnas kunskaper, de är politiskt distanserade, har låg utbildning och bor oftare på landsbygden, jagar väldigt mycket och befinner sig i en miljö där jakten är mycket viktig, säger Ketil Skogen. Läs hela rapporten här>>

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Missa inga nyheter!

      Prenumerera på vårt nyhetsbrev
      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!