Jaktnyheter

NMR-medlem får tillbaka jaktvapen

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att medlemskap i en organisation inte är skäl nog för att återkalla vapenlicens. Foto: GettyImages

En medlem i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har slutligen fått rätt mot polismyndigheten. Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att aktivt engagemang i NRM inte är desamma som att man är olämplig att inneha vapen.

Säkerhetspolisen, Säpo, har uppgett att Nordiska motståndsrörelsen är den nazistgrupp som utgör det största hotet mot landets inre säkerhet. Säpo uppger också att organisationens våldsamma framtoning och ledarnas innehav av vapen, både legala och illegala, har betydelse för organisationens “varumärke” och “skrämselkapital”. 

Organisationen har medlemmar, flera i ledande positioner, som har begått kriminella handlingar och som är dömda för allvarliga våldsbrott.

Riskmiljö

Vid bedömning om lämplighet att inneha vapenlicens är det inte bara den enskilda sökandes egenskaper som vägs in, utan även miljön personen vistas i, och om det finns risk att vapnet kan komma att missbrukas.

Risken för att personer som rör sig i våldsbejakande miljöer ska utsättas för påtryckningar, hot och våld som gör att de inte kan behålla kontrollen över vapnet, brukar vara myndigheternas käpphäst när det kommer till att neka eller återkalla vapenlicens.

Det har bland annat gjort att familjemedlemmar till personer som är medlemmar i mc-gäng, som uppfyller EU:s kriterier för organiserad brottslighet, har blivit av med sina licenser.

NMR medlemmar har förlorat jaktvapen tidigare

Flera aktiva medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen har genom åren fått sin vapenlicens återkallad. Bland annat en man i 20-årsåldern bosatt i Halland som varit misstänkt för våldsamt upplopp, men friats. Hans överklagande av den återkallade vapenlicensen gick ända till hovrätten, men han fick inte sina jaktvapen åter.

Men nu har alltså en aktiv medlem i NMR fått rätt mot polismyndigheten och får tillbaka sin vapenlicens.

Opinionsbildning i NMR

Det handlar om en man i 40-årsåldern bosatt på en gård i Västra Götaland. Han tog jägarexamen och fick vapenlicens långt före han blev medlem i NRM som funnits i lite mer än 20 år.
Mannen jagar, har jakträtt på sin egen gård, och är engagerade i en skytteklubb där han bland annat håller på med målskytte.

Vidar har han uppgett att han även behöver vapen för att kunna avliva och skydda boskap på sin gård.

I november 2019 omhändertog polisen hans jaktvapen, ammunition och två pistoler.

Hans engagemang i NMR består av opinionsbildning, inte aktivism. Han har bland annat skrivit artiklar för NRM, medverkat i deras radiosändningar och deltagit i grundlagsskyddade demonstrationer, uppger han.

Behoven ifrågasätts inte

Det är inte nazistens behov av vapnen som har i ifrågasatts utan hans omgivning.  Mannen menar att det strider mot skyddet mot diskriminering och en inskränkning av föreningsfriheten.

Hans överklagande har gått från förvaltningsrätt till kammarrätt och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen som nu avgjort saken.

Rätten skriver att ett vapentillstånd inte kan återkallas enbart på grund av en persons åsikter eller medlemskap i en politisk organisation eller deltagande i möten och manifestationer.

Polisen har inte lagt fram någon bevisning som stödjer att han på grund av sitt medlemskap i NMR kan utsättas för påtryckningar. Därmed utgör ”återkallelsen ett otillåtet” ingrepp i hans åsikts- och föreningsfrihet.

Två skiljaktiga

Två justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen var dock av annan mening. De anser att medlemskap i en förening, eller att man använder sig av rätten att uttrycka sin personliga åsikt, inte betyder att man är skyddad mot ingripande till följd av bestämmelser i vapenlagen. Utöver den personliga lämpligheten ger lagen utrymme för ”annan skälig anledning” och att vara medlem i NMR som av Säpo klassas som ett hot mot rikets inre säkerhet är skälig anledning nog, enligt justitieråden.

Det är första gången som Högsta förvaltningsdomstolen har prövat denna typ av rättsfall.