Jaktnyheter

Naturvårdsverkschef har fullt förtroende för medarbetare

Naturvårdsverket har nu gått ut med ett tydligt ställningstagande kring sina anställda. En handläggare som arbetar med jakttiderna har blivit hårt kritiserad på sociala medier.
Jaktjournalen uppmärksammade händelsen här. Projektledaren Ebba Henning Plack som håller i Naturvårdsverkets arbete med revidering av jakttiderna blev JO-anmäld och i sociala medier har hon kritiserats för jäv eftersom hon också innehar jägarexamen och har varit engagerad i Svenska Jägareförbundets kvinnliga jaktliga nätverk JAQT. Nu har Naturvårdsverket valt att själva uppmärksamma debatten som pågått på sociala medier. – Det är bra att det pågår en debatt kring den jaktidsöversyn som just nu genomförs av Naturvårdsverket. Olika perspektiv behöver komma fram. Däremot är det inte bra när debatten går över till personangrepp, säger Marcus Öhman som är chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket och fortsätter. – Jag har fullt förtroende för mina medarbetare som jag vet är objektiva, professionella och kompetenta. Att bli utpekad som jävig i sociala media är obehagligt och vi som arbetsgivare ger medarbetarna stöd. Jag hoppas att debatten kring jaktidsöversynen kan fortsätta med sakargument och utan att riktas gentemot enskilda personer på myndigheten, säger Marcus Öhman.