Jaktnyheter

LRF kravet: Skjut 90 procent av vildsvinen i Sverige

Bör minska med 90 procent menar LRF i en debattartikel. Foto: Getty Images.

Utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta får nu Lantbrukarnas riksförbund, LRF att kräva en minskning av stammen med 90 procent. Det för att minska risken för spridning bland tamgisar och komma till rätta med skadorna inom lantbruket.

Det är i en debattartikel i Aftonbladet som Palle Borgström, förbundsordförande i LRF framför kravet. Bakgrunden är utbrottet av afrikansk svinpest

”Om afrikansk svinpest sprider sig till våra tamgrisar kommer konsekvenserna vara förödande, eftersom hela besättningar behöver avlivas och vi riskerar att förlora grisen som en viktig del i lantbrukets kretslopp.” skriver han i debattartikeln.

Samtidigt är vildsvinen redan ett stort problem för lantbruket och orsakar varje år omfattande skador på växande grödor. Enligt Borgström handlar det om skador som motsvarar 16 limpor bröd per svensk och år som aldrig når fram till butikernas brödhyllor.

Med hänvisning till Viltskadekommissionens rapport från i fjol kräver LRF nu alltså att stammen minskas med 90 procent. I debattartikeln framförs sju olika krav som syftar till att nå målet om en kraftigt minskad vildsvinsstam och även ska hjälpa till att få stopp på smittspridningen.

LRF-kraven:

  • Ekonomisk kompensation för de akut drabbade är av yttersta vikt för att säkerställa en framgångsrik smittbekämpning. Jordbruksverket och försäkringsbolagen måste skyndsamt identifiera de som är berättigade till ersättning och se till att utbetalningarna sker snabbt och smidig.
  • Jaktlagstiftningen från 1987 är omodern och otillräcklig för att hantera det ökande antalet vildsvin i Sverige. En ny lagstiftning måste prioritera samhällets behov av en trygg livsmedelsproduktion och energiförsörjning. Denna förändring kräver en modern syn på viltstammen och sätta samhällsintresset före nöjesjakt. Det inkluderar ändringar av bestämmelserna om skyddsjakt på vildsvin, användning av drönare med kameror för effektiv övervakning av grödor och jakt i samband med tröskning.
  • Vi bör ta efter framgångsrika exempel från andra länder, som Belgien, och tillåta användningen av stora fällor och fångstredskap som är godkända i andra EU-länder och Norge. Detta kommer att öka effektiviteten i bekämpningen av afrikansk svinpest
  • Inför en premie för att öka avskjutningar av vildsvin i Västmanlands län och andra gränsnära län. Beloppet för avskjutning av vuxna suggor bör vara särskilt högt, eftersom det ger snabb och önskvärd effekt. Premierna bör finansieras genom att öka viltskadeanslaget eller att använda medel från viltvårdsfonden. Detta kommer att uppmuntra ökad avskjutning av reproduktiva vildsvin.
  • Etablera en tydlig definition av åtel som gäller i hela landet för att underlätta beslutsfattande kring förbud mot utfodring som bidrar till ökningen av vildsvinsstammen.
  • Staten måste ta ansvar för finansiering av transport och destruktion av vildsvin som inte kan konsumeras om avskjutningen ökar.

En 90-procentig minskning av stammen skulle innebära att den sänks från 300 000 individer till 30 000.