Jaktnyheter

Längre jakt på hjortdjur runt Hardangervidda för att hindra CWD

Alla kommuner i och vid Hardangervidda i Norge får utökat jakttid på älg och hjort till hela januari för att minska risken för spridning av CWD-smitta, som från början upptäckts bland vildrenar. Foto: Gettyimages

Norska Miljödirektoratet meddelar att jakttiden på älg och hjort utökas till att gälla till och med sista januari nästa år. Det görs för att minska risken att hjortdjur sprider avmagringssjukan CWD.

"}}

Det är i och i närheten av Hardangervidda som vildrenar med början i september 2020 haft så kallad klassisk CWD. Klassisk CWD kan smitta främst älg, kronvilt och ren. Det finns inga kända fall där CWD på naturlig väg smittat andra djur än hjortdjur.

Skadar hjärnan hos hjortdjur

Den dödliga prionsjukdomen CWD skadar hjärnan hos hjortdjur. Förutom den klassiska CWD-varianten som är smittsam finns en atypisk CWD som hittats hos fyra äldre älgkor i Sverige med början 2019. Den varianten tros uppstå spontant hos äldre djur. Teorin är att den atypiska varianten inte är lika smittsam som klassisk CWD.

Alla vildrenar avlivades på Nordfjella

När klassisk CWD upptäcktes hos vildrenar i Norge utrotades hela populationen med vildren i Nordfjella åren 2017-2018. I september förra året hittades ändå smittan hos vildren på Hardangervidda, söder om Nordfjella.

Ska minska risken för smittspridning

Den utökade jakten i Norge i januari gäller endast i de kommuner som ligger i eller vid Hardangervidda. Syftet är att få fler hjortdjur fällda och därmed minska risken att CWD-smittan sprids till andra arter och områden, meddelar Miljödirektoratet.