Kommunen river upp 40 år gammalt jaktförbud

Kommunstyrelsen i Ystad kommun har beslutat att det återigen ska vara tillåtet att bedriva jakt på kommunal mark.

Nu blir det åter möjligt att jaga på mark som ägs av Ystad kommun. Vildsvinen fick politikerna att riva upp ett gammalt jaktförbud. Foto: Gettyimages

Samhällsbyggnadsnämnden i Ystad kommun kommer kunna ge möjlighet till dispens för jakt på kommunal mark. Det är den växande vildsvinsstammen i området som fått kommunens politiker att fatta beslut i frågan som blev aktualiserad i januari.

Kommunstyrelsen har bestämt sig för att riva upp ett 40 år gammalt beslut om jaktförbud i kommunen och skriver följande:

”Dispensmöjligheten bör kunna gälla inom all kommunägd mark, i hela kommunen, som inte är detaljplanelagd. Dispensen ska vara tidsbegränsad och jakträttsupplåtelse ska prövas och preciseras i varje enskilt fall. Dispens prövas utifrån om vildsvinspopulationen och därmed vildsvinsproblemen bedöms hög i närområdet.”

I sitt beslut ventileras även frågan om jakträttsmöjligheter. Kommunstyrelsen skriver att det skulle kunna införas ett årligt lotteri för att ge alla lika stora chanser att få möjlighet till jakt på de aktuella områdena.

 

AKTUELLT

Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Annonser