Jaktnyheter

Karl Hedin uppges förbereda skadeståndsprocess mot staten

Karl Hedin och hans advokat anges bland bland annat ha synpunkter på telefonavlyssningen, som de anser gjordes utan lagstöd. Foto: Anders Ljung och Gettyimages, montage

Industriledaren Karl Hedin uppges starta en skadeståndsprocess mot staten för den behandling han utsattes för i samband med utredningen om grovt jaktbrott.

Karl Hedin och flera andra personer åtalades bland annat för illegal varjakt. De friades i både tingsrätt och hovrätt, men rättsprocessen tog flera år och nu uppger Svensk Jakt att Karl Hedin skickat in en skrivelse till Justitiekanslern som går ut på att han förbereder att ställa krav på staten.

Karl Hedin och hans juridiska ombud, advokat Sven Severin, tar fasta på att tingsrätten i Västerås friade alla åtalade i en glasklar dom:

”Domstolen kommer inte i detta mål, eller i något annat mål, lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal”, skrev tingsrätten.

”Grova övertramp”

Miljöåklagare Lars Magnusson överklagade dock till kammarrätten. Även där friades Hedin och de andra åtalade.

Läs mer: Karl Hedin friad i hovrätten

Karl Hedin och advokat Sven Severin anser att det i både utredningen och de efterföljande rättegångarna begicks ”grova övertramp” i myndighetsutövningen. De menar bland annat att Hedins telefon avlyssnades på felaktiga grunder – och att bevis manipulerades.

I det brev advokat Sven Severin skrivit till Justitiekanslern finns ingen specificerad summa på vad det kan bli fråga om för skadeståndskrav. Karl Hedin vill dock ha ett personligt möte med Justitiekanslern.

Det normala för människor som frias från brottsmisstankar är att de får 1.000 kronor i ersättning per dag som de suttit frihetsberövade.

Jaktjournalen har inte lyckats nå Sven Severin för en kommentar.